lots of euro bills on the table

Od 2018: Vlasnike jahti država častila 40 miliona

Državni budžet je od 2018. godine do danas izgubio oko 59 miliona eura po osnovu nenaplaćenih akciza i poreza na dodatu vrijednost (PDV) na promet goriva za jahte i brodove, bez obzira da li obavljaju komercijalnu djelatnost ili se koriste za rekreaciju, dok se od ove ukupne sume po procjeni oko 40 miliona odnosi samo na jahte za rekreaciju.

Ovo su podaci Ministarstva finansija koje je ukinulo dosadašnju povoljnost vlasnicima luksuznih jahti da sipaju jeftinije gorivo kada uđu u Crnu Gori.

Pravilnik kojim je resor ministara Aleksandra Damjanovića uredio ovo pitanje stupio je na snagu u subotu, odnosno, osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu.

Podaci
”Procijenjeno je da od 2018. godine država nije naplatila oko 59 miliona po osnovu akciza i PDV-a na promet goriva za snabdijevanje jahti i brodova, a u toj sumi je po procjeni 40 miliona samo od jahti koje se koriste za rekreaciju. Manji dio izgubljenih prihoda se odnosio na snabdijevanje plovila koja se koriste u komercijalne svrhe, industrijske i vojne svrhe, a koja će i dalje moći da ostvaruju ovo pravo”, rečeno je u Ministarstvu finansija.

Prema računici ministarstva, od 2018. godine zaključno sa majem ove godine 103,9 miliona litara goriva je prodato za jahte, brodove i ostala plovila u lukama i marinama, sama vrijednost goriva bez ostalih dažbina je bila 47,7 miliona, dok su nenaplaćene dažbine za akcize bile 40,97 miliona eura, a za PDV 18,6 miliona.

Damjanović je kazao da su Ministarstvo i Vlada zbog poremećaja na tržištu naftnih derivata donijeli odluku da se ukinu akcize na gorivo za jahte.

”To je odluka kojom se najbogatiji sloj stanovništva solidariše sa običnim građanima i privredom, imajući u vidu da budžet već godinama gubi dio novca zbog akciza na gorivo za jahte. Podsjetiću i da je Evropska komisija (EK) više puta tražila da se propisi koji uređuju ovo pitanje usklade sa propisma EK. Razumijuću motive i argumente ljudi u jahting industriji, očekujemo njihovo razumijevanje za ukupnu situaciju u Crnoj Gori, naročito činjenicu da jeftinije gorivo u odnosu na sve ostalo ne može biti jedini motiv za dolazak jahti u Crnu Goru. Ne treba zaboraviti i druge pogodnosti koje je država dala za razvoj jahting industrije koja se razvila, a to je sedam odsto PDV-a na vezove u marinama i oslobađanje od PDV-a za usluge hrane i pića za potrebe jahti”, kazao je Damjanović juče “Vijestima”.

Iz Ministarstva su ukazali da je do skoro važeća mogućnost koju je obezbjeđivao Pravilnik o posebnim mjerama carinskog nadzora i carinskom postupku za robe koje se koriste za snabdijevanje prevoznih sredstava u međunarodnom saobraćaju po kojoj su plovila za rekreaciju sipala jeftinije gorivo često zloupotrebljavana.

Zloupotrebe i upozorenja
”Primijećeni su slučajevi snabdijevanja goriva i kratkog napuštanja carinskog područja”, istakli su iz ovog resora, dodajući da je pravni osnov za izmjene pravilnika u članu 49 Carinskog zakona.

Iz Ministarstva su naglasili da je Evropska komisija ocijenila da je snabdijevanje plovnih objekata koji se koriste za privatne svrhe (rekreacija, razonoda) na način propisan članom 6 ovog pravilnika suprotan sa relevantnom regulativom i praksom država članica EU.

”U izvještajima EK je u više navrata isticana potreba usaglašavanja carinskih propisa u ovom dijelu sa pravnom tekovinom EU koja dozvoljava da se bez plaćanja akciza PDV-a i carine gorivom snabdijevaju samo plovni objekti koji prevoze putnike uz naknadu, odnosno, koji obavljaju komercijalne i industrijske djelatnosti. Zakoni o PDV-u i akcizama su u dijelu mineralnih ulja za potrebe plovnih objekata usaglašeni sa relevantnim propisima EU”, rekli su u ovom Vladinom resoru.

Vijesti

Provjerite slična mjesta

VIJESTI: Izbori u Podgorici krajem septembra

Političari u Glavnom gradu pregovaraju o rješenju krize lokalne vlasti na više nivoa, po principu …