Viele Euro Geldscheine

Dodijeljeno 409 ekonomskih državljanstava, više od dvije trećine građanima Rusije

Vlada Crne Gore je od 2020. godine pa do danas dodijelila ukupno 409 ekonomskih državljanstava, od kojih preko dvije trećine građanima Ruske Federacije. To se navodi u informaciji o ekonomskom državljanstvu koju je usvojila Vlada, a u kojoj je prvi put i javno objavljen spisak svih stranih državljana koji su dobili državljanstva po posebnom programu.

U 2019. godini nije donijeto nijedno rješenje za sticanje crnogorskog državljanstva po osnovu posebnog programa. U 2020. godini donijeto je 109 rješenja o sticanju crnogorskog državljanstva prijemom po osnovu posebnog programa, a u 2021. godini donijeto je 260 rješenja – navodi se u informaciji.

Dodaje se da je u ,,2022. godini donijeto 40 rješenja o sticanju crnogorskog državljanstva prijemom po osnovu posebnog programa“ iako se takvim odlukama protivi Evropska komisija.

ZAHTJEVI
Ukupno se 522 zahtjeva nalazi u proceduri za 152 aplikanta i 370 članova porodice, razvrstano po državljanstvima: Ruska Federacija 232, NR Kina 107, SAD 51, Liban 22, Egipat 14, Južnoafrička Republika 11, Indija i Pakistan po deset, Jordan sedam, Tunis šest, Maroko, Turska i Indonezija po pet, Tajvan, Kenija, Jermenija, Filipini po četiri, Ukrajina, Hong Kong, Kraljevina Saudijska Arabija, Kazahstan, Južna Koreja po tri, Kanada dva i Japan, Novi Zeland, Vijetnam i Grenada po jedan.

Obavještenjem tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića upućenog predsjedniku Vlade od 7. marta 2022. godine, imajući u vidu invaziju Rusije na Ukrajinu, stav ministra unutrašnjih poslova je bio da neće donositi odluke po predmetnim zahtjevima (522 zahtjeva) sve dok se ne pribave mišljenja Agenta za ocjenu međunarodne podobnosti i Uprave policije – Sektora za finansijsko-obavještajne poslove.

U non-pejperu Evropske komisije za poglavlja 23. i 24. se podsjeća da je u decembru 2021. godine Crna Gora produžila program ekonomskog državljanstva do kraja 2022, suprotno preporukama iz Izvještaja o Crnoj Gori za 2021. i iz Četvrtog izvještaja Mehanizma za suspenziju viza.

KRITIKE EU
U izvještaju Mehanizma za suspenziju viza, Evropska komisija je preporučila Crnoj Gori da što prije ukine šemu državljanstva u zamjenu za investicije. Vlada Crne Gore je na elektronskoj sjednici 30. decembra 2021. donijela odluku da će biti produžen ,,Program za sticanje državljanstva posredstvom investicija“ za još godinu, odnosno do kraja 2022. godine. Premijer Dritan Abazović najavio je da nakon tog roka neće biti produžen taj program.

Evropski parlament je na sjednici 9. marta 2022. godine usvojio Rezoluciju o zakonodavnoj inicijativi u kojoj poziva Evropsku komisiju da do kraja mandata podnese prijedlog mjera koje će imati za cilj postepeno ukidanje ,,zlatnih pasoša“ i regulisanja sticanja boravišta ulaganjem. Evropski parlament, između ostalog, traži da se pravilima EU doprinese borbi protiv organizovanog kriminala, pranja novca, korupcije i utaje poreza, uključujući stroge provjere podobnosti – provjere članova porodice podnosilaca zahtjeva i izvora finansijskih sredstava.

U informaciji se precizira da se u periodu trajanja posebnog programa mogu donijeti rješenja o prijemu u crnogorsko državljanstvo po osnovu posebnog programa povodom najviše 2.000 zahtjeva.Ukazujemo na javno proklamovanu politiku Vlade Crne Gore na stvaranju povjerenja javnosti i potpunu transparentnost rada državne administracije, da građanin, kao poreski obveznik, ima potpuno pravo da dobije kvalitetnu informaciju jer je naša obaveza da objektivno i transparentno izvještavamo o svim aktivnostima. Transparentnost rada svih u državnoj upravi, kao svakog pojedinca, treba da onemogući korupciju i mito, ali i da obezbijedi blagovremeno reagovanje na sve neusaglašenosti. Ovo je zajednička obaveza svih nas – zaključuje se u informaciji.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Bivši radnici “Vektra Boke” organizuje protestni skup 15. jula

NVO Udruženje radnika “Vektra Boka” organuzuje protestni skup u ponedjeljak, 15. jula, u 19 sati, …