EBRD će podržati ženski biznis, preduzetnike i digitalizaciju

Danas je u Centralnoj banci Crne Gore održan sastanak guvernera dr Radoja Žugića sa saradnicima i tima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koga su predvodili Aleksandra Vukosavljević, direktorica za Sektor finansijskih institucija za Zapadni Balkan i Istočnu Evropu i Remon Zakaria, šef EBRD kancelarije u Crnoj Gori.
Na sastanku je bilo riječi o aktuelnoj ekonomskoj situaciji u zemlji, sa posebnim osvrtom na stanje u bankarskom sektoru, zatim o uticaju eksternih faktora, u prvom redu rata u Ukrajini, te o mogućnosti proširenja saradnje CBCG i EBRD-a.
Guverner Žugić ocijenio je da je bankarski sektor stabilan, likvidan, dobro kapitalizovan i sa pozitivnim trendovima kada su u pitanju ključne bilansne pozicije.
„Kroz intenzivnu kreditnu aktivnost, banke u Crnoj Gori pružaju podršku domaćinstvima i realnom sektoru, što potvrđuje rast kredita tokom prvih pet mjeseci tekuće godine, od preko 7% na godišnjem nivou“, naveo je Žugić i dodao da je prethodni period bio veoma izazovan za banke i sa aspekta primjene nove bankarske regulative, usaglašene sa najboljim standardima i praksama evropskog centralnog bankarstva.
Gđa Vukosavljević je istakla spremnost EBRD-a da podrži Crnu Goru u odgovoru na brojne izazove koje su rezultat krize uzrokovane pandemijom, a kasnije ratom u Ukrajini, te u ostvarivanju održivog ekonomskog rasta.
“Ova namjera je reflektovana u novoj Strategiji EBRD-a za Crnu Goru za period 2021-2026, čiji su ključni prioriteti poboljšanje konkurentnosti privrede, podržavanje projekata u oblasti zelene ekonomije i unapređenje povezanosti, odnosno dostupnosti Crne Gore”, istakla je Vukosavljević. “Osim toga, strateški okvir EBRD-a za period 2021-2025. predviđa rast zelenog finansiranja, podsticanje inkluzivnog ekonomskog razvoja, digitalne transformacije, kao i jačanje spremnosti finansijskog sektora da odgovori na buduće izazove. U tom smislu, EBRD je spreman da poveća podršku lokalnim finansijskim institucijama za kreditne linije usmjerene ka ženskom biznisu, mladim preduzetnicima i digitalizaciji.”

Projekat osnivanja kreditnog garantnog fonda, za koji EBRD pruža tehničku podršku Vladi Crne Gore, olakšaće privredi pristup izvorima finansiranja, zaključeno je na današnjem sastanku.

Provjerite slična mjesta

Uhapšena žena koja je muža ubola nožem u vrat

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, uhapsili su M.B. …