EBRD će podržati ženski biznis, preduzetnike i digitalizaciju

Danas je u Centralnoj banci Crne Gore održan sastanak guvernera dr Radoja Žugića sa saradnicima i tima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koga su predvodili Aleksandra Vukosavljević, direktorica za Sektor finansijskih institucija za Zapadni Balkan i Istočnu Evropu i Remon Zakaria, šef EBRD kancelarije u Crnoj Gori.
Na sastanku je bilo riječi o aktuelnoj ekonomskoj situaciji u zemlji, sa posebnim osvrtom na stanje u bankarskom sektoru, zatim o uticaju eksternih faktora, u prvom redu rata u Ukrajini, te o mogućnosti proširenja saradnje CBCG i EBRD-a.
Guverner Žugić ocijenio je da je bankarski sektor stabilan, likvidan, dobro kapitalizovan i sa pozitivnim trendovima kada su u pitanju ključne bilansne pozicije.
„Kroz intenzivnu kreditnu aktivnost, banke u Crnoj Gori pružaju podršku domaćinstvima i realnom sektoru, što potvrđuje rast kredita tokom prvih pet mjeseci tekuće godine, od preko 7% na godišnjem nivou“, naveo je Žugić i dodao da je prethodni period bio veoma izazovan za banke i sa aspekta primjene nove bankarske regulative, usaglašene sa najboljim standardima i praksama evropskog centralnog bankarstva.
Gđa Vukosavljević je istakla spremnost EBRD-a da podrži Crnu Goru u odgovoru na brojne izazove koje su rezultat krize uzrokovane pandemijom, a kasnije ratom u Ukrajini, te u ostvarivanju održivog ekonomskog rasta.
“Ova namjera je reflektovana u novoj Strategiji EBRD-a za Crnu Goru za period 2021-2026, čiji su ključni prioriteti poboljšanje konkurentnosti privrede, podržavanje projekata u oblasti zelene ekonomije i unapređenje povezanosti, odnosno dostupnosti Crne Gore”, istakla je Vukosavljević. “Osim toga, strateški okvir EBRD-a za period 2021-2025. predviđa rast zelenog finansiranja, podsticanje inkluzivnog ekonomskog razvoja, digitalne transformacije, kao i jačanje spremnosti finansijskog sektora da odgovori na buduće izazove. U tom smislu, EBRD je spreman da poveća podršku lokalnim finansijskim institucijama za kreditne linije usmjerene ka ženskom biznisu, mladim preduzetnicima i digitalizaciji.”

Projekat osnivanja kreditnog garantnog fonda, za koji EBRD pruža tehničku podršku Vladi Crne Gore, olakšaće privredi pristup izvorima finansiranja, zaključeno je na današnjem sastanku.

Provjerite slična mjesta

PES: Vlada će imati skoro dvotrećinsku podršku, naša zemlja na pragu istorijskog pomirenja

Pokret Evropa sad je na sjednici Glavnog odbora donio jednoglasnu odluku za proširenje 44. Vlade, …