Udarne vijesti

Adžić: Spreman Nacrt kolektivnog ugovora, policajcima će biti povećane plate

Zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova – Upravi policije primili su aprilsku platu umanjenu za iznos i do 100 eura, u zavisnosti od koeficijenta i složenosti poslova radnog mjesta, iz razloga što u obračun zarade kao minuli staž nije uključen beneficirani radni staž, već je isključivo obračun vršen za efektivni radni staž, saopštio je ministar MUP-a Filip Adžić.

Ovakav vid obračuna je proistekao iz mišljenja Odbora za praćenje i primjenju Opšteg kolektivnog ugovora koji je na navedeno ukazao 4. maja 2022. godine.

Svjesni značaja i težine policijskog posla, kao i činjenice da je do umanjenje zarada došlo u momentu kada su uvećani troškovi života u Crnoj Gori, Vlada Crne Gore je na sjednici od 29. aprila 2022, godine zadužila Ministarstvo finansija da u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova sagleda važeće zakonske propise u cilju rješavanja problema nastalog prilikom obračuna zarada za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Ministar unutrašnjih poslova je, u cilju rješavanja novonastale situacije, obrazovao radnu grupu koja je sačinila Nacrt kolektivnog ugovora, gdje su pored predstavnika Ministarstva, kao poslodavca, učestvovali Sindikat Ministarstva unutrašnjih poslova i Sindikat Uprave policije, kao i predstavnici Ministarstva finansija.

Naime, Kolektivni ugovor za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova predstavlja iskorak u zaštiti prava zaposlenih, tj. po prvi put će se na ovaj način urediti prava zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Napominjemo da policijskim službenicima nisu povećavane zarade u proteklih desetak godina, kao i da je u prethodnom periodu postepeno vršeno umanjenje zarada policijskih službenika, a da su kroz kolektivne ugovore i podzakonske akte uvećane zarade zaposlenih u zdravstvu, prosvjeti i Vojsci. S tim u vezi, nastojaćemo da u periodu pred nama omogućimo uvećanje zarada policijskim službenicima.
Ovo najprije kroz izmjenu Uredbe o grupama poslova i koeficijenmtima za zarade policijskih službenika, kako bi se izjednačio obračun zarada policijskih službenika, posebno imajući u vidu posebne uslova rada, težinu i prirodu posla, te značaj poslova i odgovornost policijskih službenika.

Ministarstvo unutrašnjih poslova ostaje otvoreno za saradnju sa Sindikatom i zaposlenima u MUP- Upravi policije u namjeri da poboljša uslove rada službenika, ne samo kroz unapređenje materijalno-tehničkih uslova, već i kroz bolju i kvalitetniju obučenost i veće zarade.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Ministarstvo: Šinavatra nelegalno gradio, slijedi rušenje

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i turizma odbilo je žalbu kompanija “Global TS Montenegro”, naturalizovanog Crnogorca …