U Privrednom sudu nema ko da sudi, gomilaju se predmeti

U Privrednom sudu Crne Gore trenutno efektivno postupa samo četvoro sudija, iako je predviđeno da ih bude 16, uključujući i predsjednika – kazala je Pobjedi v.d. predsjednice suda Dijana Raičković.

Zbog toga trenutno stanje u sudu ocjenjuje nezavidnim i ukazuje da se ne može očekivati efikasan rad suda, kao što je to bilo prethodnih godina, imajući u vidu da su sudije više nego opterećene.

Još od septembra 2021. godine sud funkcioniše sa smanjenim brojem sudija. Petoro je penzionisano prošlog avgusta, tako da je sud već od tada radio sa deset sudija. Zbog spore procedure u pogledu popunjavanja slobodnih sudijskih mjesta, u toku 2022. godine izabrani su kandidati za sudije, koji će, pod uslovom da zadovolje na predviđenoj obuci, tek u oktobru moći da zaduže predmete. U međuvremenu je dvoje sudija ostvarilo svoje pravo na bolovanje, a sudeći zbog razloga, njihovo odsustvo biće duže. Još troje sudija je od početka mjeseca na bolovanju, koji bi po trenutnim najavama, trebalo da odsustvuju kraće. Jedan sudija je napredovao u veću sudsku instancu – objasnila je Raičković.

Predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić je od 9. maja u pritvoru.

Ovako drastično mali broj sudija u jedinom Privrednom sudu u Crnoj Gori komplikuje i rad vijeća sudija koji postupaju u izvršnim postupcima. Raičković navodi da je na sjednici sudija nedavno odlučeno da se formira jedno vijeće, iako je neophodno postupanje najmanje dva.

Vijeće je sastavljeno od sudija koji postupaju u stečajnom referatu, kako bi se, u slučaju odluke da se sporne činjenice raspravljaju u parnici, izbjegla zakonska obaveza

da sudija koji zaduži predmet bude izuzet, ako je odučivao u vijeću. S obzirom na to da je formirano jedno vijeće od sudija koji postupaju u stečaju, a koji u prosjeku imaju po 170 stečajnih predmeta, ne može se očekivati da postupa efikasno, zbog objektivne situacije u kojoj se sud nalazi – kazala je Raičković.

Raspodjela predmeta
Predmeti sudija koji su prošlog avgusta otišli u penziju raspoređeni su odmah nakon odluke Sudskog savjeta o prestanku funkcije, a nedavno i ostali predmeti odsutnih sudija i sutkinje koja je napredovala. Raičković je dodala da nijesu raspoređeni predmeti jednog sudije kojeg nije imenovala, navodeći da nije prošao zakonski rok od tri mjeseca dužeg odsustvovanja.

Preraspodjela predmeta kroz sistem PRIS-a, a koja je odrađena i u prošloj godini, tako i sada, za postojeće sudije napravila je preveliko opterećenje, tako da sudije u parničnom referatu imaju u prosjeku preko 300 predmeta, i to vrlo složenih, čija je vrijednost velika sa brojnim vještačenjima i drugim dokaznim sredstvima. Stečajne sudije u prosjeku imaju po 170 predmeta, a riječ je takođe o složenim predmetima u kojima je neophodno preduzeti niz radnji, imajući u vidu hitnost stečajnog postupka. U Vijeću je trenutno neriješeno preko 300 predmeta – navela je Raičković.

Nije bila voljna da komentariše nedavno hapšenje bivšeg predsjednika suda Blaža Jovanića ni da odgovori da li je povjerenje javnosti u ovaj sud poljuljano.

  • Sud ne može komentarisati objektivnu situaciju u odnosu na postupanja nadležnih državnih organa, ali svakako da će preduzeti sve mjere da se obezbijedi redovno i transparentno postupanje u granicama koje budu objektivno moguće – kazala je Raičković.

Neriješeni predmeti
Privredni sud trenutno ima 2.575 neriješenih predmeta, što je preko 900 predmeta više u odnosu na isti period prošle godine kada ih je bilo 1.663.

Razlog tome je nedovoljan broj sudija i enormna preopterećenost postojećeg broja sudija. U parničnom referatu trenutno je u radu 1.640 predmeta, u stečajnom 458, dok je u izvršnom referatu u radu trenutno 386 predmeta, uključujući i prvostepene izvršne predmete. Ostali predmeti spadaju u manje složene i njihov broj za sada je neznatan – kazala je Raičković.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Sastanak CBCG i Jedinstvenog odbora za sanaciju kreditnih institucija

Guvernerka Centralne banke Crne Gore dr Irena Radović sastala se danas sa stalnim članom Odbora …