Ćalović Marković: Ozbiljnije pristupiti izradi Zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom

Izvještaj evropskih eksperata o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, čije djelove je juče objavila Pobjeda, pokazao je da su bile opravdane kritike iznešene na javnoj raspravi na taj nacrt, kao i da se tom poslu pristupilo nedovoljno ozbiljno, ocijenili su izvršna direktorica MANS-a Vanja Ćalović-Marković i advokat Veselin Radulović.

Eksperti angažovani kroz pogram podrške EU vladavini prava u Crnoj Gori Mauricio Varaneze i Teo Bil u svojoj analizi nacrta izmjena, koje je u oktobru prošle godine javnosti predstavilo tadašnje Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, konstatovali su da i pored dobre namjere crnogorskog zakonodavca, ima dosta razloga za zabrinutost jer je, između ostalog, zakonodavni okvir teško razumljiv zbog mješovitih procedura i zbog protivrječnih i preklapajućih zakonskih odredbi, te da neke od predviđenih odredbi narušavaju ukupnu koncepciju.

U izvještaju se navodi da je za postupak oduzimanja bez prethodne osuđujuće presude, odgovarajuća nadležnost povjerena potpuno novom akteru – zaštitniku imovinsko-pravnih interesa – koji nikada nije zastupao državu u parničnim postupcima niti ima iskustva u krivičnom postupku i finansijskoj istrazi, što su kao jednu od glavnih zamjerki apostrofirali i Radulović i Ćalović-Marković.

Radulović za Pobjedu kaže da se radi o propisu koji bi trebalo da bude u najvećoj mogućoj mjeri pripremljen na način koji će u praksi obezbijediti primjenu koja će dati rezultate.

Ćalović-Marković podsjeća da je u toku javne rasprave o tom zakonu više puta isticala ključne zamjerke MANS-a koje su, kako kaže, i potvrđene od strane evropskih eksperata, sudeći po podacima objavljenim u medijima.

Na prvom mjestu nejasno je da li se ove izmjene zakona mogu primjenjivati retroaktivno i ako mogu, u kom vremenskom periodu. Podsjećam da su i domaći i međunarodni eksperti ukazivali na praksu Evropskog suda za ljudska prava koja dozvoljava retroaktivnu primjenu ovakvih zakona – navodi Ćalović-Marković za Pobjedu.

Radulović podsjeća da u konkretnom slučaju u Crnoj Gori nije predloženo donošenje novog zakona, kako su političari najavljivali u javnosti, već da su predložene izmjene i dopune važećeg Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

  • Zato su opravdane i očekivane kritike koje ukazuju da takozvano građansko oduzimanje bez krivične osude i prošireno oduzimanje nakon donošenja osuđujuće presude u krivičnom postupku, nije kvalitetno regulisano jednim zakonom, odnosno dopunama važećeg zakona. Takođe, rezerve u odnosu na kapacitete i iskustvo Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore potpuno su opravdane i na njih sam, između ostalog, ukazao i tokom javne rasprave – kaže Radulović.

Ćalović-Marković takođe je saglasna sa ovakvim stavom i navodi da se, nakon retroaktivnosti, drugi ogroman problem na koji su ukazivali, a koji su potencirali i evropski stručnjaci, odnosi na organe nadležne za primjenu zakona, u konkretnom slučaju zaštitnika.

Ta institucija nema kapaciteta da vodi finansijske istrage, a samim tim pred sudom ne može kvalitetno zastupati takve predmete, čak ni kada istragu za potrebe zaštitnika sprovede drugi organ – rekla je Ćalović-Marković.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Sastanak CBCG i Jedinstvenog odbora za sanaciju kreditnih institucija

Guvernerka Centralne banke Crne Gore dr Irena Radović sastala se danas sa stalnim članom Odbora …