lots of euro bills on the table

Euribor pozitivan nakon šest godina

Euribor – kamatna stopa po kojoj grupa evropskih banaka jedna drugoj pozajmljuje novac – prvi put od novembra 2015. godine je „u plusu“, piše portal Bankar. Vrijednost šestomjesečnog euribora sada je 0,009 odsto.

Početkom godine, vrijednost 6M Euribora iznosila je -0,55, prije dva mjeseca je iznosio – 0,36, a sada je njegova vrijednost 0,009“. Posljednji put pozitivna vrijednost 6M Euribora je bila 9. novembra 2015. godine, kada je iznosila 0,001 odsto.

Kako se kretao Euribor

Prema podacima sajta Euribor-rates.eu, 6M euribor se “u plus” vratio 6. juna.

Primjetno je da su najviše vrijednosti ove kamatne stope dostizale tokom 2008. godine.

Tačnije, 9. oktobra 2008. vrijednost 6M euribora bila je 5,448 odsto.

Najnižu vrijednost, 6M euribor imao je 20. decembra 2021. godine, kada je iznosio -0,554 odsto.

Za dužnike čiji su krediti vezani za euribor, ova informacija je značajna. Prema zadnjim podacima Centralne banke Crne Gore, oko 30% ukupno odobrenih kredita odnosnilo se na kredite odobrene po varijabilnim stopama. Tako se blizu 96% ovih kredita odobrilo koristeći EURIBOR kao referentntu stopu, dok se za ostalih 4% ovih kredita koriste kamatni indeks (oko 2%) LIBOR i ostale referentne vrijednosti i one su direktni odraz osnovne, referentne kamatne stope ECB. Banka može pristati pozajmiti novac klijentu po dogovorenoj kamatnoj stopi koja se utvrđuje u odnosu na određenu referentnu kamatnu stopu uvećanu za 3 %, što znači da bi klijent platio kamatu 3 % veću od trenutne referentne kamatne stope. Stoga i trošak kredita raste ako referentna kamatna stopa raste, a trošak kredita se smanjuje ako referentna kamatna stopa pada.

Iz Crnogorske komercijalne banke kazali su ranije za naš portal da povećanje Euribor-a dovodi do poskupljenja izvora finansiranja banaka i u tom slučaju se može očekivati rast kamatnih stopa na plasmane banaka.

“Važno je naglasiti da ne postoji procentualna zakonitost u kretanjima referentnih kamatnih stopa Evropske centralne banke i visine stopa Euribor-a. Kretanje vrijednosti Euribor-a je prvenstveno uslovljeno tržišnim očekivanjama u kontekstu visine kamatnih stopa i trenutnog odnosa ponude i tražnje. Najavljeno povećanje referentinih kamatnih stopa može se odraziti na sve kreditne proizvode, ali posebno na one sa dužim rokovima otplate. CKB sa pažnjom prati najavljena kretanja i prema njima će se odrediti u skladu sa smjernicama matične OTP grupe i stanjem na crnogorskom bankarskom tržištu”, kazali su za naš portal iz CKB-a.

Iz Centralne banke Crne Gore kažu da najavljenim povećanjem glavne stope refinansiranja ili jednostavno referente kamatne stope, Evropska centralna banka određuje uslove po kojima poslovne banke od nje pozajmljuju novčana sredstva za potrebe likvidnosti. Zahvaljujući tome, ECB utiče i na uslove, tj. kamate, po kojima prvoklasne evropske poslovne banke međusobno nude na zajam neosigurana novčana sredstava.

Bankar

Provjerite slična mjesta

Pribilović: Trenutno u Budvi boravi blizu 22.000 turista

Budva je ove godine imala veoma dobru predsezonu i početak ljetnje turističke sezone, saopšteno je …