fruits and berries on a dark wood background. the toning. selective focus

Spriječen uvoz 300 tona otrovnog voća i povrća

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u prethodna tri mjeseca sa granice je vratila ili uništila blizu 300 tona voća i povrća, kod kojeg je najčešće bio zabilježen povišen nivo pesticida ili drugih materija koje mogu ugroziti zdravlje potrošača.

Iz Uprave su “Vijestima”, povodom Svjetskog dana bezbjednosti hrane koji se obilježava 7. juna, kazali da sa tržišta uklanjaju i druge proizvode koji ne zadovoljavaju parametre bezbjednosti ili kvaliteta, a među njima su mlijeko i mliječni proizvodi, meso i prerađevine od mesa, ribe, mlinski i konditorski proizvodi, prerađevine od voća i povrća, hrana za životinje i slično.

Tvrde da kontrolišu gotovo sve prehrambene proizvode, a u turističkoj sezoni fokus kontrola je u područjima gdje boravi više turista, jer na taj način brinu i o zdravlju gostiju i “doprinose i turističkom renomeu države na svjetskom tržištu”.

”Fokus je uvijek na proizvodima koji su mogu biti rizičniji za kontaminaciju, kao i na proizvodima koji se u određenom dijelu godine više koriste u ishrani. Proizvodi životinjskog porijekla se više kontrolišu (mlijeko, meso…), ali i proizvodi biljnog porijekla kao što su svježe voće i povrće”, rekli su iz Uprave na čijem je čelu Vladimir Đaković.

Iz Uprave su “Vijestima” odgovorili da se domaći proizvodi kontrološu kroz sistem “od njive do trpeze” i da za svaku fazu proizvodnje postoje pravila – od samog početka do iznošenja na tržište, pa svi subjekti koji posluju sa hranom moraju znati kako da ih primjenjuju.

”Pored ovoga, imamo konstantne inspekcije koje na terenu prate sprovođenje zakona o bezbjednosti hrane, veliku pomoć nam pružaju i građani koji nas redovno obavještavaju u slučaju o nepoštovanju dobrih higijenskih praksi. Ono što moramo imati na umu je da poljoprivredni proizvođači i subjekti u poslovanju hranom usvajanjem dobrih praksi i osiguravaju snabdijevanje tržišta bezbjednom hranom. Subjekti u poslovanju hranom – od prerade do maloprodaje – moraju osigurati poštovanje programa kao što je HACCP, sistema koji identifikuje, procjenjuje i kontroliše opasnosti koje su značajne za bezbjednost hrane od primarne proizvodnje do finalnog proizvoda. Pravilna prerada, skladištenje i čuvanje su koraci kojim se doprinosi očuvanju hranljivosti i smanjenju ekonomskih gubitaka”, navodi se u odgovoru.

Iz Uprave su naglasili da potrošači moraju da imaju pristup i pravo na bezbjednu i zdravu hranu, visokih nutritivnih karakteristika, a to se dobija kroz pravilne odluke i odabir zdrave hrane.

”Takođe, potreban je pravovremen, jasan i pouzdan pristup informacijama o prehrambenim rizicima povezanim sa izborom hrane. Međutim, uvijek treba imati na umu da je odgovornost i na potrošačima da čitaju etikete, pravilno rukuju i pripremaju hranu kod kuće i da donose informisane odluke”, kazali su.

Iz Uprave su naglasili da je bezbjednost hrane zajednička odgovornost svih građana, od donosioca odluka do krajnjih korisnika, međunarodnih organizacija, trgovaca, subjekata u poslovanju hranom, poljoprivrednika, naučne i akademske zajednice i potrošača.

Provjerite slična mjesta

MITROVIĆ: Do kraja godine značajne promjene u upravljanju otpadom u Crnoj Gori

Zakon o upravljanju otpadom predstavlja prekretnicu za Crnu Goru jer postavlja temelje za smanjenje otpada, …