Otvara se Kriminalistička akademija u Crnoj Gori

Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, direktor Uprave policije Zoran Brđanin, vrsilac dužnosti generalnog direktora u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Hermin Šabotić i načelnik Odjeljenja za analitiku i unapređenje rada policije, Vladan Popović, 7. juna 2022. godine održali su sastanak sa oficirom Savezne kriminalističke policije Njemačke sa sjedištem u Beogradu, g-dinom Rudiger Stransky.

Tema sastanka je sagledavanje mogućnosti za osnivanje Kriminalističke akademije u Crnoj Gori, gdje je naglašeno od učesnika sastanka da je crnogorskoj policije potrebna dodatna reforma u obrazovanju, te da je ovakav projekat naišao na odobrovanje od strane predastavnika ministarstva i Uprave policije, uz naglasak da i kroz izvještaje Evropske komisije prepoznata je potreba dodatne reforme obrazovanja policije u skladu sa EU standardima.

Oficir za vezu je upoznat sa trenutnim stanjem po pitanju policijskog obrazovanja, kao i statusom Policijske akademije u Danilovgradu i predloženo je da eksperti iz Savezne republike Njemačke izvrše evaluaciju trenutnog stanja obrazovanja policije u Crnoj Gori i da na osnovu toga se naprave zaključci na osnovu kojih će se izvršiti izmjena kako zakonodavnog, tako i institucionalnog okvira u dijelu obrazovanja policije, kao i opravdanosti ovakvog vida školovanja u Crnoj Gori. Takođe, predloženo je da se sagleda i mogućnost upućivanja u budućnosti policijskih službenika na obrazovanje na Kriminalističkoj akademiji u Njemačkoj.

G-din Stransky se saglasio sa navedenim predlozim i izrazio zadovoljstvo po pitanju dosadašenje saradnje sa Ministarstvom unutrasnjih poslova i Upravom policije, te istakao da se nada će i ovaj projekat biti uspješan kao i dosadašnja saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Uprave policije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije su izrazili spremnost da stave sve potrebne kapacitete na raspolaganju ekspetima iz Savezne republike Njemačke kako bi projekat obrazovanja policije u potpunosti zaživio.

Provjerite slična mjesta

Sastanak CBCG i Jedinstvenog odbora za sanaciju kreditnih institucija

Guvernerka Centralne banke Crne Gore dr Irena Radović sastala se danas sa stalnim članom Odbora …