Viele Euro Geldscheine

Državni dug se smanjuje: Evo kome sve dugujemo

Ukupan državni dug (bez depozita), na dan 31.03.2022. godine, iznosio je 4.064,40 miliona eura, ili 76,59% BDP-a.

Ukupan državni dug sa depozitima, na dan 31.03.2022. godine iznosi 3.615,24 miliona eura ili 68,13% BDP-a.
Spoljni dug iznosio je 3.671,19 miliona eura, odnosno 69,18% BDP-a, dok je unutrašnji dug iznosio 393,21 miliona eura, odnosno 7,41% BDP-a.

Depoziti na dan 31.03.2022. godine iznosili su 449,16 miliona eura, uključujući 38.447 unci zlata (čija je vrijednost na dan 31.03.2022. godine 67,43 miliona eura) ili 8,46% BDP-a.

Tokom prvog kvartala 2022. godine došlo je do smanjenja državnog duga u odnosu na kraj 2021.
godine, prije svega usled redovnog izmirenja kreditnih obaveza, kao i usled činjenice da tokom
prvog kvartala nije bilo novih kreditnih aranžmana.
U prvom kvartalu povučeno je ukupno 36,36 miliona eura, od čega se 19,25 miliona eura4 (21,42 miliona USD) odnosilo na povlačenje kreditnih sredstava za potrebe izgradnje prioritetne dionice Smokovac – Uvač – Mateševo.

Za realizaciju projekata u oblasti komunalnih djelatnosti, energetske efikasnosti, unapređenja putne infrastrukture i slično u toku prvog kvartala 2022. godine povučeno je oko 17,11 miliona eura.
Tokom prvog kvartala 2022. godine, izvršena je otplata državnog duga po osnovu glavnice, u
ukupnom iznosu od 54,3 miliona eura, od čega se 8,03 miliona eura odnosilo na otplatu duga
rezidentima, dok je otplata duga nerezidentima iznosila 46,27 miliona eura.

U istom periodu otplaćena je i kamata u iznosu od 6,06 miliona eura, od čega je otplata domaće kamate iznosila 0,72 miliona eura, dok je otplata ino kamate iznosila 5,34 miliona eura.

Provjerite slična mjesta

Vlada će pomoći bivšim radnicima KAP-a da ostvare pravo na penziju

Vlada Crne Gore odlučila je da se bivšim zaposlenima KAP-a koji su nastavili da rade …