Austrijski non paper: Omogućiti postepeno pristupanje EU zemljama Zapadnog Balkana

U posjedu portala Klix.ba je austrijski non paper nazvan “Širenje Evropske unije i politika prema susjedima mimo postojećih šablona” u kojem se između ostalog predlaže “postepeni” prijem zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.

U uvodu dokumenta koji je nastao u maju 2022. godine navodi se kako je ruska agresija na Ukrajinu promijenila geopolitičke prilike, ugrozila politiku Evropske unije “istočnog susjedstva” i može imati negativne posljedice na stabilnost Zapadnog Balkana.

“Mi želimo i trebamo države ovog regiona na našoj strani. One su ključni partner i integralni dio naše evropske familije. Iz toga razloga trebamo ponovo razmisliti o našem pristupu procesu proširenja i politike prema susjedima”, piše u nonpaperu.

Austrijski nonpaper kaže kako se proširenje Evropske unije mora koristit kao geostrateški instrument, a ne samo birokratska procedura. Naglašavaju kako trenutna procedura proširenja nije dala značajne rezultate.

Naglašavaju kako moraju gledati van trenutnih alata za proširenje i otključati neiskorišteni potencijal postepenom integracijom ovih država.

“Na putu ka punom članstvu, trebamo napraviti mogućnosti za postepenu integraciju ovih država u područjima od posebne koristi za njih”, smatraju u Austriji.

Prema tome predlažu sljedeće mjere: progresivnu integraciju u jedinstveno tržište kroz naprimjer slobodan prijevoz roba, smanjivanje i ukidanje carina koje bi obuhvatilo i poljoprivredne proizvode te slobodno kretanje radnika.

Dio postepenog pristupanja prema ovome planu bilo bi i uključivanje u prema budućnosti orijentiranu trgovinu i politiku poreza, učešće u EU klimatskim i energetskim politikama, uključivanje u transevropsku mrežu za transport, potpuno uključivanje u programe EU u poljima nauke, edukacije i istraživanja, učešće u zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici EU, te povećano uključivanje u misijama zajedničke sigurnosne i odbrambene politike EU, učešće u Evropskom programu za krize sa hranom i mehanizmu odgovora, te učešće u agencija Evropske unije.

Klix

Provjerite slična mjesta

Nagrađuju turiste koji koriste javni prevoz, mogu dobiti besplatnu kafu ili kartu za muzej

Danska prijestolnica Kopenhagen pokrenula je nova inicijativa kojom želi “natjerati” turiste da više koriste ekološke …