Udarne vijesti

Austrijski non paper: Omogućiti postepeno pristupanje EU zemljama Zapadnog Balkana

U posjedu portala Klix.ba je austrijski non paper nazvan “Širenje Evropske unije i politika prema susjedima mimo postojećih šablona” u kojem se između ostalog predlaže “postepeni” prijem zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.

U uvodu dokumenta koji je nastao u maju 2022. godine navodi se kako je ruska agresija na Ukrajinu promijenila geopolitičke prilike, ugrozila politiku Evropske unije “istočnog susjedstva” i može imati negativne posljedice na stabilnost Zapadnog Balkana.

“Mi želimo i trebamo države ovog regiona na našoj strani. One su ključni partner i integralni dio naše evropske familije. Iz toga razloga trebamo ponovo razmisliti o našem pristupu procesu proširenja i politike prema susjedima”, piše u nonpaperu.

Austrijski nonpaper kaže kako se proširenje Evropske unije mora koristit kao geostrateški instrument, a ne samo birokratska procedura. Naglašavaju kako trenutna procedura proširenja nije dala značajne rezultate.

Naglašavaju kako moraju gledati van trenutnih alata za proširenje i otključati neiskorišteni potencijal postepenom integracijom ovih država.

“Na putu ka punom članstvu, trebamo napraviti mogućnosti za postepenu integraciju ovih država u područjima od posebne koristi za njih”, smatraju u Austriji.

Prema tome predlažu sljedeće mjere: progresivnu integraciju u jedinstveno tržište kroz naprimjer slobodan prijevoz roba, smanjivanje i ukidanje carina koje bi obuhvatilo i poljoprivredne proizvode te slobodno kretanje radnika.

Dio postepenog pristupanja prema ovome planu bilo bi i uključivanje u prema budućnosti orijentiranu trgovinu i politiku poreza, učešće u EU klimatskim i energetskim politikama, uključivanje u transevropsku mrežu za transport, potpuno uključivanje u programe EU u poljima nauke, edukacije i istraživanja, učešće u zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici EU, te povećano uključivanje u misijama zajedničke sigurnosne i odbrambene politike EU, učešće u Evropskom programu za krize sa hranom i mehanizmu odgovora, te učešće u agencija Evropske unije.

Klix

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Policajci će uvećane zarade primiti za jul

Želim da aktivno učestvujem u procesu unapređenja materijalnih i tehničkih uslova rada, kao i materijalnog …