Vlada objavila odluku o zabranu preleta Lavrova

Vlada Crne Gore je na sjednici početkom aprila usvojila IZMJENE I DOPUNE Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije 2014/512/ZVBP iz 2014. godine, s obzirom na agresiju Rusije kojom se destabilizuje situacija u Ukrajini, a saglasno Zakonu o međunarodnim restriktivnim mjerama.

U Skladu sa ovom Odlukom, a imajući u vidu da se Crna Gora 100% usaglašava sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, Crna Gora ne dozvoljava prelete ruskih vazduhoplova preko svoje teritorije, osim u tačno navedenim izuzecima, koji se nijesu mogli uzeti u obzir u ovom slučaju.

Obrazloženje:

U članu 7g pomenute Odluke regulisano je pitanje (zabrana) slijetanja, polijetanja i preleta vazduhoplova preko teritorije Crne Gore, a on jasno i nedvosmisleno propisuje da:

Nadležni organ iz člana 8 ove odluke svim vazduhoplovima kojima upravljaju ruski vazdušni prevoznici, uključujući i marketinške prevoznike u okviru dogovora o letovima pod zajedničkom oznakom ili o rezervaciji kapaciteta, ili za bilo koji vazduhoplov registrovan u Rusiji ili za vazduhoplove koji nijesu registrovani u Rusiji, a koji su u vlasništvu ili zakupu ili pod drugim vidom nadzora bilo kojeg ruskog fizičkog ili pravnog lica, subjekta ili tijela, uskraćuje odobrenje za slijetanje na teritoriju Crne Gore, polijetanje sa ili prelijetanje.

Zabrana iz stava 1 ovog člana ne primjenjuje se u slučaju prisilnog slijetanja ili prisilnog prelijetanja.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, nadležni organi iz člana 8 ove odluke mogu odobriti slijetanje vazduhoplova, polijetanje ili prelijetanje preko teritorije naše države ako su prethodno utvrdili da je to potrebno u humanitarne ili za bilo koju svrhu koja je u skladu sa ciljevima ove odluke.

Nadležni organi iz člana 8 ove odluke će obavjestiti države članice EU i Evropsku komisiju o svakom odobrenju iz stava 3 ovog člana u roku od dvije sedmice od davanja odobrenja.

Nadležni organi iz člana 8 ove odluke dužni su da odbiju sve planove leta koje dostave operatori vazduhoplova u kojima se ukazuje na namjeru obavljanja aktivnosti nad državnom teritorijom Crne Gore, a koje predstavljaju kršenje ove odluke ili drugih uspostavljenih mjera bezbjednosti i zaštite na način da se pilotu ne dozvoli letjenje.

Potrebno je istaći da Generalni direktorat za konzularne poslove i dijasporu Ministarstva vanjskih poslova pojedinačno razmatra svaki zahtjev za prelet.

Pridruživanjem restriktivnim mjerama EU i njihovim sprovođenjem, ne dovode se u pitanje diplomatski odnosi između dvije zemlje.

Provjerite slična mjesta

MITROVIĆ: Do kraja godine značajne promjene u upravljanju otpadom u Crnoj Gori

Zakon o upravljanju otpadom predstavlja prekretnicu za Crnu Goru jer postavlja temelje za smanjenje otpada, …