Puna kasa: UPC u maju naplatila 16 miliona više od plana

Uprava prihoda i carina naplatila je u maju za 16 miliona više prihoda u odnosu na isti mjesec prošle godine i premašila plan naplate za 13 miliona eura, prihod od naplate akcize na duvanske proizvode veći za 4,5 miliona u odnosu na uporedni period.

Jedan od ključnih aspekata rada kojem novi menadžment i zaposleni u UPC posvećuju punu pažnju jeste naplata budžetskih prihoda. Svoju misiju Uprava uspješno ostvaruje konstantno bilježeći trend rasta naplate.

U maju 2022. godine, tokom prvog mjeseca otkako je imenovan novi direktor UPC Rade Milošević, naplaćeno je 157.183.895,37 eura, čime je plan za ovaj mjesec premašen za 13 miliona eura ili 9%.
U toku pomenutog mjeseca naplaćeno je 16 miliona eura više u odnosu na isti mjesec prošle godine, čime je ostvaren rast od 11%

Ostvarena bruto naplata akcize u maju tekuće godine iznosila je 21.519.430,09€ što je u odnosu na plan više za 4,53% a u odnosu na isti mjesec 2021. godine više za 28,78%.

Ostvaren je takođe rekordni rast naplate u maju 2022. godine kad je u pitanju naplata akcize na duvanske proizvode. Naime, u toku pomenutog mjeseca akciza na duvanske proizvode naplaćena je u iznosu 6,8 mil eura što je u odnosu na maj prethodne godine više za 192,52% Ili 4,5 mil.eura, što svjedoči tome da beskompromisna borba protiv krijumčarenja duvanskih proizvoda i poslednje akcije oduzimanja duvanskih proizvoda u Luci Bar daju željene rezultate.

Naplata poreza na dodatu vrijednost iznosila je 81.760.790,47 eura, što je u odnosu na planirani iznos više za 21 miliona (35%), a u odnosu na prošlu godinu više za 25 miliona (43%).
Rast naplate zabilježen je i kod koncesionih naknada, pa je po tom osnovu naplaćeno 3.028.358,59 eura, što je za 1 milion eura (51%) iznad plana i naplate u prošloj godini.

Naplata doprinosa za navedeni period iznosi 32.112.797,48 eura što je 12% manje od planiranog iznosa i 24% manje od naplate u prošloj godini.
Rast prihoda zabilježen je i za period 1.1. – 31.5. tekuće godine.
Naime, u ovom periodu ostvaren je rast naplate prihoda od 16% ili 113 miliona eura u odnosu na isti prošlogodišnji period. Naplaćeno je 796 miliona eura, čime je plan premašen za 120 miliona, što predstavlja 18%

Prema strukturi naplaćenih prihoda dominira naplata poreza na dodatu vrijednost 357.610.528,73 eura, što je u odnosu na planirani iznos više za 92 miliona (35%), a u odnosu na prošlu godinu više za 100 miliona (39%).
Rast naplate zabilježen je i kod koncesionih naknada, pa je po tom osnovu naplaćeno 14.538.949,99 eura, što je za 5,3 miliona eura iznad plana (59%), a 5,7 miliona više u odnosu na prošlu godinu, odnosno 65%.

Po osnovu poreza na dobit pravnih lica naplaćen je iznos od 72.401.294,04, što je 20% iznad plana, a za 35% više u odnosu na prošlu godinu.
Naplata doprinosa za navedeni period iznosi 163.172.513,50 eura što je 2% manje od planiranog iznosa i 16% manje od naplate u prošloj godini.
U strukturi doprinosa evidentan je porast naplate samo kod prihoda po osnovu penzijsko – invalidskog osiguranja koji su naplaćeni u iznosu od 133.413.983,50 eura što je za 13 miliona eura ili 11% više u odnosu na prošlu godinu.

U periodu od 1.januara do 31.maja tekuće godine, akcize je naplaćeno ukupno 100.999.586,55€, što je u odnosu na plan za isti period 2022. godine više za 12,39%, a u odnosu na isti period 2021. godine više za 25,95%.

Uprava prihoda i carina će i u narednom periodu odgovornim, profesionalnim, jednobraznim i posvećenim pristupom, u skladu sa svojim nadležnostima, nastaviti da ulaže napore i obezbijedi blagovremenu naplatu i rast budžetskih prihoda.

Provjerite slična mjesta

PES: Vlada će imati skoro dvotrećinsku podršku, naša zemlja na pragu istorijskog pomirenja

Pokret Evropa sad je na sjednici Glavnog odbora donio jednoglasnu odluku za proširenje 44. Vlade, …