Opština Pljevlja potražuje 8,7 miliona na ime poreza: Najveći dužnik „Vektra Jakić”

Opština Pljevlja ima veliki probleme kada je u pitanju naplata poreza na nepokretnosti, a o tome najbolje govori podatak da su potraživanja po ovom osnovu čak 8,7 miliona eura. I dalje je najveći dužnik kompanija “Vektra Jakić”, koja duguje čak 2, 5 miliona eura. Dug ove kompanije posebno dolazi do izražaja ako se zna da pravna lica za poreze na nepokretnosti duguju 3. 581. 732 eura.Donedavno, pored “Vektre Jakić”, najveći dužnici bile su zemljoradničke zadruge. Neke od njih su prodate, neke čekaju prodaju, a u opštinskoj upravi se nadaju da će naplatiti potraživanja

Kada su u pitanju pravna lica na dan 31. decembra 2021. godine dugovanja za poreze na nepokretnost i zemljište iznosila su 3. 770.000 eura, od čega je dug “Vektre Jakić” 66 odsto, dok su do 25. aprila 2022. godine potraživanja smanjena za 203.578 eura, kaže Vladimir Džuverović, vršilac dužnosti direktora lokalne Direkcije za prihode.

Kada su u pitanju dugovi fizičkih lica za poreze i doprinose oni se kreću oko 5, 1 milion eura. U Direkciji kažu da su prošle godine imali problem u ljudskim kapaciteta jer su tri zaposlena napustila Upravu lokalnih javnih prihoda, pa nisu bili u mogućnosti da sprovedu postupak prinudne naplate za fizička lica kao što su bili planirali.

Zanimljivo je reći da smo u 2021. godini prvi put uspjeli da potraživanja od poreza na nepokretnost za pravna lica budu na nivou iz 2020. godine. Tome su najviše doprinijele prinudne naplate za pravna lica koja sada redovno izmiruju obaveze – kaže Džuverović.

Odličan procenat ostarenja prihoda

Po riječima Vladimira Džuverovića, u prvih pet mjeseci ove godine Uprava lokalnih javnih prihoda naplatila je od poreza na nepokretnost od pravnih lica 203.578 eura, a od fizičkih 98.033 eura. U uporednom periodu 2021. godine naplata poreza na nepokretnost od pravnih lica bila je 37.748, a od fizičkih 66.359 eura.

Što se tiče plana budzeta zaključno sa 25. majem 2022. godine ostvarenje u odnosu na plan za poreze na zemljišta je 8,3 odsto, a za građevinske objekte 12, 09 odsto. Procenat ostvarenja za ovaj period je odličan gledajući nominalno jer naplaćujemo samo obaveze iz prethodnog perioda pošto tek utvrđujemo porez za 2022. godinu, a prva rata dospijeva 30. juna. Kada uporedimo naplatu iz ovog perioda sa prošlom godinom imamo značajan rast naplate poreza na nepokretnost i to su obaveze za prethodni period – pojašnjava Džuverović.

Dan

Provjerite slična mjesta

Dolar potonuo najniže u mjesec dana

Vrijednost dolara pala je i drugu uzastopnu sedmicu jer inflacija u SAD popušta, pa su …