Poslanici neće da ukinu privilegije funkcionerima

Centar za građansko obrazovanje uputio je u februaru svim poslaničkim klubovima i Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu inicijativu za izmjenu člana 36 Zakona o zarada zaposlenih u javnom sektoru, kojom bi se skratio period primanja naknade bivšim funkcionerima sa sadašnjih godinu na tri mjeseca, ali nikakav odgovor nijesu dobili do sada, kazao je Pobjedi saradnik na programima ove NVO Vasilije Radulović.

Osim skraćenja perioda primanja naknade prijedlog koji je CGO uputio, pojasnio je Radulović, obuhvata i izmjene koje se odnose na iznos, ali i vrijeme vršenja funkcije.

Potpuno se ukida mogućnost produženja isplate naknade do jedne godine ukoliko funkcioner u tom periodu stiče pravo na penziju. Takođe izmjene koje su tražene ovom inicijativom tiču se i iznosa naknade, pa umjesto iznosa u visini zarade koju je primao u posljednjem mjesecu prije prestanka funkcije, predloženim izmjenama naknada bi bila u visini prosječne neto zarade u Crnoj Gori – kazao je Radulović.

Po Zakonu o zaradama državni funkcioner ima pravo da nakon prestanka funkcije jednu godinu prima naknadu u visini zarade koju je primao u posljednjem mjesecu prije prestanka funkcije, uz odgovarajuće usklađivanje.

Pravo na naknadu ima široki spektar državnih funkcionera počev od predsjednika države, predsjednika Vlade, predsjednika Skupštine, predsjednika Ustavnog suda, predsjednika Vrhovnog suda, specijalnih tužilaca, predsjednika sudova, glavnih pregovarača, ministara, poslanika, pa sve do šefova kabineta i savjetnika.

U januaru 2022. godine za 133 bivša funkcionera isplaćeno je 270.000 eura, a mjesec ranije, za njih 168 isplaćeno je 365.000 eura. Na godišnjem nivou, imajući u vidu nove funkcionere Krivokapićeve vlade to košta državu najmanje pet miliona eura.

To pitanje je aktuelizovano kada je Krivokapićeva vlada u tehničkom mandatu zaposlila više od 30 službenika koji imaju pravo na naknadu. Osim toga, dodao je, izmjene predviđaju i ograničenja u pogledu ostvarivanja ovog prava.

Pa pravo na naknadu po prestanku funkcije ne bi imali funkcioneri: koji su na funkciji proveli manje od tri mjeseca, koji su razriješeni sa funkcije kao i oni funkcioneri koji su razriješeni dužnosti na lični zahtjev – istakao je Radulović.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Spajić danas o kapeli na Lovćenu, odnosima sa Hrvatskom, Evropi sad 2, kripto valutama…

Predsjednik Vlade Milojko Spajić će danas od 14 časova  odgovarati na poslanička pitanja u Skupštini Crne Gore …