Tužilaštvo tereti Mugošu da je oštetio kompaniju Telekom za 864.317 eura

Više tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv bivšeg javnog izvršitelja Siniše Mugoše koji je zloupotrebom službenog položaja uz pomoć optuženog frizera Aleksandra Nestorovića na osnovu falsifikovane dokumentacije sproveo postupak potraživanja, blokade i naplate 864.317, 51 euro od Crnogorskog telekoma.

Prema optužnici koju potpisuje tužiteljka Ana Radović, Mugoša se tereti da je tokom marta 2017. godine, u Podgorici i Beogradu, kao službeno lice – javni izvršitelj, protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja pribavio sebi i drugima imovinsku korist a u čemu mu je stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog djela umišljajno pomogao Aleksandar Nestorović.

U istrazi su prikupljeni dokazi da je Mugoša 20. marta u Beogradu, od N. N. osobe nabavio lažnu presudu Privrednog suda u Podgorici, kao i lažni prijedlog za izvršenje i instrukciju za plaćanje.

U tim ispravama bili su unijeti lažni podaci o postojanju dužničko-povjerilačkog odnosa između navodnog dužnika Crnogorskog telekoma i navodnog povjerioca ,,Petjan tim“ d. o. o. Ljubljana u iznosu od 802.650, 01 euro sa zakonskom kamatom koja je počela da teče počev od 18. marta 2016. godine.

N. N. osoba je sken ovih dokumenta, po uputstvu Mugoše, poslao imejlom službenicima u njegovoj kancelariji a zatim mu lično predao lažnu presudu i drugu dokumentaciju.

-Nakon toga Mugoša je telefonski naložio zaposlenom u svojoj kancelariji da na osnovu dokumentacije dostavljene imejlom sačini rješenje o izvršenju i realizuje ga.

Službenik u kancelariji Siniše Mugoše je sačinio rješenje o izvršenju I 526/17 od 20. marta 2017. godine – navodi se u optužnici.

U postupku prinudne naplate koji je uslijedio, novčana sredstva sa zakonskom zateznom kamatom i troškovima na ime nagrade za rad javnog izvršitelja u ukupnom iznosu od 864.317, 51 euro prenijeta su sa računa navodnog dužnika Crnogorski telekom kod Crnogorske komercijalne banke AD Budva na račun okrivljenog Siniše Mugoše.

Već narednog dana, 21. marta 2017. godine, Mugoša je naložio saradnicima da pošalju banci instrukcije za prenos 802.650, 01 euro sa njegovog računa na račun navodnog izvršnog povjerica ,,Petjan tim“ iz Ljubljane kod Central koperativ banke Skoplje uz zahtjev da se plaćanje vrši u što kraćem roku.

Istovremeno, Mugoša je naložio saradniku iz kancelarije da napravi dokument kojim kompanija „Petjan tim“ iz Ljubljane daje punomoćje Aleksandru Nestoroviću da se na njegov račun uplati 56.476, 96 eura na ime zakonske kamate.

-Mugoša je na ovaj način pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 864.317, 51 euro na štetu Crnogorskog telekoma u čemu mu je umišljajno pomogao optuženi Aleksandar Nestorović – navodi se u optužnici.

Mugoša i Nestorović su u istrazi negirali optužbe tužilaštva.

Oni su uhapšeni su 27. marta 2017. godine po prijavi advokatskog tima Crnogorskog telekoma.

Provjerite slična mjesta

Prvi Craft fest počeo sinoć u Podgorici pod sloganom “Kupujmo domaće”

Prvi Craft Fest Montenegro, manifestacija koja okuplja domaće zanatske pivare iz Crne Gore počela je …