Na autoputu 560 kamera i automatska detekcija incidenata

Podgorica (Mediabiro) – Prva dionica auto-puta Bar-Boljare koja povezuje Smokovac i Mateševo biće otvorena tokom ove ljetnje sezone, najavio je Andrej Mihailović iz kompanije Monteput, dodajući da je u ovom trenutku u završnoj fazi testiranje opreme i svih elektromašinskih instalacija.
On je naveo da su postavljeni sistemi urađeni u skladu sa evropskim direktivama i svjetskim normama.
„Vrlo važne instalacije se rade na kraju. Svi smo vrlo nestrpljivi da se autoput otvori, ali ga mi ne smijemo otvoriti dok se svi sistemi ne testiraju i dok ne daju rezultate koji su su zadovoljavajući, a tiču se bezbjednosti“, naveo je Mihailović.
Govoreći o autoputu i opremi kojom raspolažu, naveo je da su za potrebe održavanja sklopili ugovor o nabavci 10 snjegočistača, kao i da imaju dva specijalizovana vozila koja će se koristiti za zimsko i ljetnje održavanje. Raspolažu i sa dva vatrogasna vozila koja su specijalizovana za rad u tunelima, kao i sa dva manja vozila koja će se koristiti za potrebe vatrogasne službe.
Navedeno će služiti za obezbjeđivanje funkcionisanja saobraćaja na prioritetnoj dionici koja je izgrađena na zahjtevnom terenu.
„Na 42 km, imamo 16 tunela sa dvije tunelske cijevi, dakle praktično imamo 32 tunela. Najduži od njih ima gotovo tri kilometra – Vjeternik, koji je veoma zahtjevan, Mnogo je zahtjevnih tunela dužine kilometar ili dva, kao i preko 20 mostova na ovom autoputu“, istakao je Mihailović.
Sve ovo pokriveno je sa više od 560 kamera koje će pratiti operateri u Komandnom centru.
„Sve kamere koje su u tunelima imaju mogućnost automatske detekcije incidenata. Čim se detektuje neki od incidenata, bilo da je to pogrešan smjer, zaustavljeno vozilo u tunelu, pojava dima ili vatre, ili pojava nekog objekta za koji je neprirodno da se nalazi u tunelu, automatski se to evidentira na kamerama u komandnom centru uz zvučni alarm koji će registrovati dežurni operater u centru. Dakle, ugrađeni su najsavremeniji sistemi“, poručuje Mihailović.
On je naveo da su izuzetno zadovoljni svim dosadašnjim radovima i saradnjom sa izvođačima, a u posjete su im dolazile i brojne delegacije, kao i ambasador Kine, budući da je glavni izvođač radova kineska kompanija CRBC. Radove su obilazili i predstavnici Vlade Crne Gore, druge delegacije i zvaničnici, kao i dobavljači.
„Svi oni su stekli generalni utisak da je ovakav objekat jedinstven u regionu, ako ne i šire“, zaključio je Mihailović.

Provjerite slična mjesta

Pripremljen Nacrt Fiskalne strategije 2024-2027. godine, javna rasprava do 7.avgusta

Ministarstvo finansija je, u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, pripremilo Nacrt Fiskalne …