Udarne vijesti

Fokus na pomoć izbjeglicama iz Ukrajine

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić sastao se sa šefom predstavništa UNHCR-a u Crnoj Gori, Žan Ivom Bušardijem.
Na sastanku je potvrđeno da Ministarstvo i UNHCR već dugi niz godina ostvaruju kvalitetnu saradnju. Sagovornici su se saglasili da će u narednom periodu fokus biti na sprovođenju različitih mehanizama podrške za izbjeglice iz Ukrajine u sklopu sistema privremene zaštite, a da se pri tome neće zanemariti zaštita izbjeglica iz drugih zemalja i tražilaca azila, kroz realizaciju prethodno započetih aktivnosti i projekata.
Od naročitog je značaja jačanje smještajnih kapaciteta i pristup pravima, zaključeno je na sastanku kojem je prisustvovao i v.d. generalnog direktora Direktorata za evropske poslove, međunarodnu saradnju i programe podrške, Sergej Mučalica.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Predsjedništvo URA podržalo potpisivanje Temeljnog ugovora sa SPC

Predsjedništvo Građanskog pokreta URA podržava potpisivanje Temeljnog ugovora sa SPC i smatra da je to …