Skandal: Pročitajte kako je CGES dijelio stanove i kredite

Menadžment Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) obmanuo je javnost kada su u saopštenju, kao reakciji na Pobjedin tekst, ustvrdili da su radili u skladu sa zakonom, kao i da Pravilnik o dodjeli stambenih sredstava nije diskriminatorski.

Redakciji Pobjede su se nakon reagovanja menadžmenta CGES-a javila dva izvora iz te kompanije koji kategorično tvrde da su stavovi menadžmenta ,,manipulatorski i netačni“.

DOKAZI
Jedan izvor je ustupio i dokaze o dodjeli stambenih sredstava 2014. godine po kojim je sadašnji član Odbora direktora Predrag Mijajlović dobio 85 hiljada eura navodeći da ,,tada nije brinuo o penzionerima“.

U odluci se navodi da je Mijalović jedan od sedmorice zaposlenih koji je dobio kredit na ime ,,kupovine stana odgovarajuće površine“.

-Što se tiče pitanja raspodjele sredstava zaposlenim za rješavanje stambenih potreba, za koje mnogi tvrde da se vrši po diskriminatorskim uslovima, interesuje nas da li je član OD Predrag Mijajlović, koji je učestvovao u donošenju po vama nediskriminatorskog Pravilnika, vodio računa o penzionerima i 2014. godine kada je dobio kredit od preko 85 hiljada eura, pita izvor našeg lista menadžment kompanije Pobjede.

Po njemu to nije jedino sporno.

-Da li je ovaj član Odbora direktora vodio računa o zaposlenima i kolegama koji treba da idu u penziju i onda kada je krajem 2021. godine zapošljavao sina u kompaniji. Da vam pomognemo – zaposlenje je obavljeno na osnovu sporazuma o preuzimanju, bez javnog oglašavanja slobodnog radnog mjesta i to ste ga preuzeli iz vama mrskog „BB solara“ – tvrde izvori Pobjede.

Tu nije kraj nepravilnostima i nezakonitostima u radu aktuelnog menadžmenta.

Drugi izvor Pobjede je prozvao aktuelni menadžment i po pitanju tendera za sječu stabala i rastinja u trasama dalekovoda koji je vrijedan nekoliko stotina hiljada eura, a o kojem je naš list ranije izvještavao.

TENDERI
-Da li je sve rađeno u skladu sa zakonima kada ste, uz pomoć bivšeg državnog sekretara Ministarstva kapitalnih investicija Marka Perunovića, poništili tender za sječu stabala i rastinja u trasama dalekovoda, bez ijedne činjenice i dokaza? U skladu sa kojim zakonima je to što ste ignorisali dopise Ministarstva koje je tražilo da smijenite članove komisija koje su sprovodile prethodne tendere za ove usluge? I to ne samo da ste ignorisali zahtjev ministarstva, nego ste postupili protivno zaključku Odbora direktora vaše kompanije. Da li je zakonito vaše postupanje kada ste nagradili tri člana komisije koja je sprovodila novi tender nakon poništenog, gdje su sniženi kriterijumi za učešće, saopštili su izvori Pobjede.

Pobjeda o ovome slučaju pisala u februaru, objavljujući i zvanična dokumenta, i nije bilo reakcije.

Naš list je tada objavio informaciju da su u tenderskoj komisiji Crnogorskog elektroprenosnog sistema ostala četiri od pet članova iz prethodnih komisija, iako je Ministarstvo kapitalnih investicija izričito zahtijevalo da se za ponovljeni tender za sječu stabala i rastinja u trasama dalekovoda potpuno izmijeni sastav ovog tijela zbog sumnji u moguću korupciju. CGES se, međutim, oglušio se o nalog Ministarstva i u komisiji ostavio stare članove, uz to, neke od njih, nagradio za poslušnost.

Da li je diskriminatorski to što ste jednom podobnom članu komisije zaposlili suprugu u CGES, što ste drugog postavili na bolje radno mjesto, sa većim koeficijentom, a treceg zaposlili odmah nakon odrađenog programa stručnog osposobljavanja. Posebno ce biti interesantno vidjeti ko se sve javio na oglas za raspodjelu sredstava, zaključuju izvori Pobjede.

U svom reagovanju menadžment je tvrdio da Pravilnik na koga brojni zaposleni koji su kontaktirali Pobjedu imaju primjedbe, nije diskriminatorski i da je to bio prethodni, kao i da je sve što su uradili u skladu sa zakonima Crne Gore.

-Prije svega, u CGES-u se ne dijele sredstva, već se rješavaju egzistencijalna pitanja naših zaposlenih i to kreditnim zaduženjima. S tim u vezi, CGES je poslovnim planom koji je usvojen na Odboru direktora opredijelio milion eura za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u skladu sa Pravilnikom o rješavanju stambenih potreba zaposlenih, koji je izmijenjen kako bi uklonio diskriminatorne uslove prethodnog pravilnika i obezbijedio pravednu raspodjelu sredstava koja su kumulirana za navedenu svrhu, navodi se u reagovanju.

Tvrde da inovirani pravilnik podrazumijeva da članovi menadžmenta moraju biti zaposleni u društvu najmanje 10 godina, dok prethodni pravilnik nije propisivao taj uslov i omogućavao je tek zaposlenim menadžerima u kompaniji pravo na dobijanje značajnih sredstava.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Dolar potonuo najniže u mjesec dana

Vrijednost dolara pala je i drugu uzastopnu sedmicu jer inflacija u SAD popušta, pa su …