Predviđeni dječji dodaci za djecu do 18 godina, roditelji da se prijave

S obzirom na veliko interesovanje javnosti i medija u vezi sa isplatom dječjeg dodatka koja je planirana od septembra ove godine, obaviještavamo javnost i medije da su Zakonom o budžetu za 2022. godinu za tu namjenu planirana sredstva u iznosu od 27.400.000,00€.
Tehničkim rebalansom budžeta u maju su predviđena sredstva za isplatu dječjeg dodatka do 18 godina u skladu sa zakonom. Ministarstvo rada i socijalnog staranja radi na izradi svih smjernica za roditelje u vezi sa prijavama, a javnost će biti blagovremeno obaviještena o načinu i uslovima prijave za dodatak, za djecu do 18 godina.
Do sada je za dječji dodatak isplaćeno 8.999.332,83€ (za XII/2021 i I, II, III i IV/2022), a do kraja godine za isplatu dječjih dodataka preostalo je 18.510.667,17€. Iz gore navedenog proizilazi da su sredstva za isplatu dječjeg dodatka obezbjeđena u budžetu i da isplata dječjeg dodatka koja ja planirana od septembra nije ugrožena.

Provjerite slična mjesta

PES: Vlada će imati skoro dvotrećinsku podršku, naša zemlja na pragu istorijskog pomirenja

Pokret Evropa sad je na sjednici Glavnog odbora donio jednoglasnu odluku za proširenje 44. Vlade, …