CBCG unaprijedila način pristupa podacima o prinudnoj naplati

Centralna banka Crne Gore unaprijedila je način pristupa podacima koji se objavljuju u vezi sa postupkom prinudne naplate. Korisnicima je omogućen elektronski uvid u istoriju izvještaja raspoloživih podataka prinudne naplate počev od februara 2016. godine, zaključno sa posljednjim raspoloživim podacima.
Takođe, obezbijeđena je mogućnost provjere istorije podataka o vrijednosti blokade pravnih lica, odnosno preduzetnika na individualnom nivou, i to na posljednji dan u mjesecu, počev od januara 2016. pa do poslednjih raspoloživih podataka. Pretraživače možete pronaći na linku: www.cbcg.me/me/kljucne-funkcije/platni-promet/prinudna-naplata/pretraga-blokiranih-pravnih-lica-i-preduzetnika
U skladu sa Zakonom o platnom prometu („Sl. list Crne Gore“, br. 62/13 i 6/14) obaveza je Centralne banke Crne Gore da objavljuje podatke u vezi sa postupkom prinudne naplate, i to nazive pravnih lica, odnosno preduzetnika, njihove matične brojeve, iznose blokade računa i broj dana neprekidnog trajanja blokade računa.
Navedene podatke Centralna banka objavljuje jednom mjesečno, sa presjekom stanja na posljednji dan u mjesecu.

Provjerite slična mjesta

Bivši radnici “Vektra Boke” organizuje protestni skup 15. jula

NVO Udruženje radnika “Vektra Boka” organuzuje protestni skup u ponedjeljak, 15. jula, u 19 sati, …