Bivši radnici, koji su dobili otkaz, tužili CKB

Crnogorska komercijalna banka (CKB) pokrenula je od početka godine 30 disciplinskih postupaka protiv zaposlenih zbog pronevjera 14 miliona eura sa računa 200 klijenata, a većina je završila otkazom. Prema informacijama Pobjede, bivši radnici kojima je prekinut radni odnos tužili su CKB i traže nadoknadu štete, ali o tome nijesu željeli zvanično da se oglašavaju.

Banka je u februaru otkrila zloupotrebe u filijalama u Podgorici i Baru, u sektoru privatnog bankarstva čiji su službenici raspolagali novcem klijenata. Slučaj je prijavljen SDT-u koji je pokrenuo istragu, a banka je tada podnijela krivičnu prijavu protiv dvoje zaposlenih. Krajem aprila SDT-u je prijavljen i bivši izvršni direktor Pal Kovač, kojeg sumnjiče da su pronevjere nastale jer on nije savjesno radio svoj posao.

U CKB-u nijesu željeli da komentarišu tužbe radnika, kao ni odluke nadležnih institucija. Na pitanje Pobjede da li je tačno da su disciplinske postupke usmjerili prvenstveno ka šalterskim službenicima, koji su izvršavali naloge pretpostavljenih, iz banke su odgovorili da sve radnike tretiraju jednako.

U skladu sa internim regulativama banke, sprovedeni su i postupci utvrđivanja odgovornosti za povredu radne obaveze kojima su obuhvaćeni i zaposleni na upravljačkim pozicijama. CKB se prema svim licima za koja se utvrdi postojanje osnova sumnje da su izvršila krivično djelo određuje na jednak način, bez obzira na njihov status ili poziciju u banci – kazali su iz banke.

Dodaju da se krivične prijave koje su podnijeli odnose na moguće zloupotrebe položaja u privrednom poslovanju koje su za posljedicu imale sticanje protivpravne imovinske koristi, odnosno zloupotrebu položaja koja se ogledala i u nevršenju dužnosti.

Na pitanje jesu li dali otkaz većini izvršnih direktora koji su bili dio Kovačevog tima, iz banke nijesu konkretno odgovorili.

CKB je svoju organizacionu i upravljačku strukturu uskladila sa Zakonom o kreditnim institucijama koji je počeo da se primjenjuje od 1. januara tekuće godine. Ostale kadrovske promjene u banci realizovane su u cilju jačanja sistema interne kontrole poslovanja i osnaživanja profesionalnih kapaciteta – naveli su iz CKB.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Pripremljen Nacrt Fiskalne strategije 2024-2027. godine, javna rasprava do 7.avgusta

Ministarstvo finansija je, u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, pripremilo Nacrt Fiskalne …