Važno saopštenje CEDIS-a

Korisnici elektrodistributivnog sistema su u aprilu preuzeli ukupno 231.008.193 kWh električne energije, što je za deset odsto manje u odnosu na martovsku potrošnju i četiri odsto više u odnosu na energiju preuzetu tokom istog perioda prethodne godine. Najviše električne energije, oko 35 odsto, distribuirano je korisnicima na području Podgorice, Danilovgrada, Tuzi i Cetinja (Region 2).

Očitano je ukupno 397.132 brojila, ili 93 odsto od ukupnog broja (neočitana mjerna mjesta nalaze se u objektima koji nijesu stalno nastanjeni). Procenat očitanosti na mjernim mjestima koja su opremljena novim, elektronskim brojilima je 99 odsto.

Ekipe Sektora za održavanje su u aprilu realizovale 2.058 intervencija na terenu. Vrijednost radova na održavanju elektroenergetskih objekata iznosila je oko 256 hiljada eura.

Na distributivnu mrežu su tokom aprila priključena 172 nova korisnika.

Tokom prethodnog mjeseca potpisani su ugovori za nabavku šest transformatora za trafostanice naponskog nivoa 35/10kV na području Cetinja, Ulcinja, Herceg Novog i Kotora, ukupne vrijednosti oko 484 hiljada eura. Na nivou sekundarne mreže realizovano je devet projekata, od kojih je najviše sredstava, oko 115 hiljada eura, izdvojeno za izgradnju trafostanice NDTS 10/0,4 kV (prema DUP-u “Univerzitetski centar”) u Podgorici.

Prethodnog mjeseca na području Crne Gore je ugrađeno 19 novih, elektronskih brojila. Ukupan broj mjernih mjesta u Crnoj Gori koja su opremljena elektronskim brojilima na daljinsko upravljanje je oko 338 hiljada, čime je pokriveno preko 80 odsto konzuma.

Osnovna djelatnost CEDIS-a je distribucija električne energije, izgradnja i održavanje distributivnih objekata i mreže. CEDIS distribuira električnu energiju za oko 424 hiljade korisnika na području Crne Gore.

Provjerite slična mjesta

Unija slobodnih sindikata pozvala Vladu da hitno snizi akcize na gorivo

Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) pozvala je Vladu Crne Gore da, ne čekajući novo …