Udarne vijesti

SKANDAL: Partijcima u CGES-u milion eura za rješavanje stambenih pitanja

Menadžment Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), kojeg čine kadrovi bliski DF-u i Demokratama, objavio je oglas za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih kojim je u upitnoj proceduri i sumnjivim kriterijumima izdvojeno čak milion eura.

Više izvora Pobjede iz CGES-a saopštilo je da sredstva koja se dijele su u iznosu od milion eura, od čega se četvrtina tog iznosa dijeli menadžerima koje je postavilo novo rukovodstvo a koje je, kako navode, blisko DF-u i Demokratama.

U pozivu koji je potpisao izvršni direktor Ivan Asanović, poznat po javnoj podršci litijama u organizaciji SPC, a u koji je Pobjeda imala uvid, navodi se da su kriterijumi na osnovu kojih se utvrđuje red prvenstva u postupku rješavanja stambenih potreba zaposlenih – radni staž zaposlenog ostvaren do dana raspisivanja oglasa i složenost poslova koje zaposleni obavlja na dan raspisivanja oglasa.

OGLAS ZBOG SMJENA
Izvori Pobjede navode da se raspisani oglas za rješavanje stambenih potreba dovodi u vezu sa najavljenim smjenama u državnim elektroenergetskim kompanijama a koje trenutno kontrolišu kadrovi blisku DF-u, Demokratama, ali i Crkvi Srbije.

Sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih iznose 1.000.000 eura i raspoređuju se na sljedeći način: 25% sredstava namijenjeno je za rješavanje stambenih potreba zaposlenih koji obavljaju poslove od posebnog značaja za Društvo i iznose 250.000 eura i sredstva za rješavanje stambenih potreba drugih zaposlenih u Društvu u iznosu od 750.000 eura – navodi se u pozivu koji objavljuje Pobjeda.

KUMOVI I NEPOTIZAM
Predsjednik borda direktora CGES-a Aleksandar Mijušković je, kako tvrde izvori Pobjede iz CGES-a, kum šefa poslaničkog kluba DF-a Slavena Radunovića.

Raspodjela se vrši po pravilniku koji je donio novoformirani odbor direktora na prijedlog izvršnog direktora, koji sadrži više diskriminatornih i ograničavajućih odredbi za učešće zaposlenih čime je jedan veliki broj zaposlenih spriječen da učestvuje u rješavanju svoje stambene potrebe – tvrde izvori Pobjede.

Prema nezvaničnim, ali pouzdanim informacijama, donošenju ovakvog pravilnika je prethodilo nezvanično bodovanje zaposlenih na osnovu kojih su propisivani i kriterijumi u pravilniku.

Inače, pravilnik je donijet u rekordnim roku, očekujući promjene odbora direktora i menadžmenta kako bi se izvršila raspodjela u rekordnom roku.

Nejasno je i na koje godine se raspodjela odnosi pa se pretpostavlja da se raspodjela odnosi na 2016. i 2017. godinu, a sredstva koriste zaposleni i menadžment iz 2022. godine, a da to novim pravilnikom ni na koji način nije obrađeno, što izaziva sumnju u zakonitost ovakvog postupka. Sve ukazuje da se postupak sprovodi užurbano, kako bi isti bio okončan prije smjene odbora direktora i menadžemnta a kako bi stambenu potrebu riješili članovi menadžmenta postavljeni od strane DF i Crkve Srbije – tvrde izvori Pobjede.

U skladu sa praksom koju sprovodi CEDIS, kako navode, iste postupke u CGES-u sprovode i kadrovi DF sa pojačanom dozom partijskog zapošljavanja i nepotizma.

Izvršni direktor CGES-a je Ivan Asanović koji je bio jedan od prvih potpisnika inžinjera CGES-a litijama Srpske crkve, koji je inače zaposlio rođenu sestru u CGES. U menadžerskom timu su supruga bivšeg ministra Jakova Milatovića, kum izvršnog direktora Dragan Perunović, bračni par Minić preko kojih se sprovodi zapošljavanje najvećeg broja članova porodice menadžmenta – tvrde izvori Pobjede iz CGES-a.

USPJEŠNA FIRMA
CGES je za crnogorske standarde uspješna firma koja posluje sa visemilionskim profitom zahvaljujući kablovskom vodu koji je završen i uključen 2019. godine zahvaljujući naporima i radu prethodnog rukovodstva CGES-a.

Upravo te pozitivne poslovne poteze ranijih rukovodećih struktura, kako navode izvori, sadašnje rukovodstvo koristi za svoju reklamu i prezentiranje pozitivnih rezultata za koje je zaslužan neko drugi.

Crnogorski elektroprenosni sistem ostvario je u prošloj godini neto dobit od 16,9 miliona eura, a dobro poslovanje nastavljeno je i u prvom ovogodišnjem kvartalu kada je profit iznosio 5,7 miliona eura.

Izvori Pobjede tvrde da je za očekivati da će novi menadžment pokrenuti postupke utvrđivanja odgovornosti kadrova DF-a koji su u prethodnih godinu dana sproveli i završili niz sumnjivih tenderskih postupaka i aneksiranja ranije potpisanih ugovora koji se odnose na realizaciju niza projekata u CGES-u.

Do 30. 6. se mora održati redovna sjednica Odbora direktora, pa su požurili da raspodijele sredstva pogodnim kadrovima – zaključuju izvori Pobjede.

Pobjeda

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

POSAO SNOVA: Jeftino kupuju rusku naftu i onda benzin papreno prodaju Zapadu

Indija trenutno naveliko koristi mogućnost uvoza jeftine ruske nafte, no tamošnji prerađivači to koriste kako …