Udarne vijesti

Ministarstvo nastavlja saradnju sa EBRD: Važan Kreditno-garantni fond

Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović sa saradnicima sastao se danas sa sa šefom Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Crnoj Gori Remonom Zakarijom. Na sastanku su razmijenjene informacije o daljim konkretnim koracima za uspostavljanje Kreditno-garantnog fonda (KGF), te integrisane IT platforme „jedinstvena kontaktna tačka za mikro, mala i srednja preduzeća (Single Access Point for SMEs)“.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma i EBRD imaju jako dobru saradnju, a želimo da ona u narednom periodu bude još bolja. EBRD je naš važan razvojni partner i ovom prilikom se zahvaljujem na kompletnoj tehničkoj i ekspertskoj podršci koju pružate Ministarstvu u brojnim projektima, kazao je ministar Đurović, ističući da je Vlada Crne Gore posvećena da u narednom periodu uspostavi model kvalitetne saradnje sa privredom i donatorima.

Đurović je ocijenio da je Kreditno-garantni fond od velike važnosti za crnogorsku privredu i ukupan ekonomski rast i razvoj naše zemlje jer će, kako je kazao:

Između ostalog, olakšati i pristup finansijskim sredstvima za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike. Ovaj sektor predstavlja najveći dio crnogorske privrede, a pokazalo se da postoji potreba za mnogo intenzivnijom finansijskom i legislativnom podrškom kako bi ovaj dio privrede postao još jači i otporniji, a time i konkurentniji, dodao je Đurović.

Prepoznajući značaj Kreditno-garantnog fonda za konkurentnost mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori, predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj su istakli da će EBRD nastaviti da podržava Vladu Crne Gore i pruža savjetodavnu podršku u operacionalizaciji Kreditno-garantnog fonda Crne Gore, kako bi se kod lokalnih finansijskih institucija poboljšao pristup finansijskim sredstvima za mala i srednja preduzeća, preduzetnike i druga preduzeća, i time indukovalo stvaranje novih radnih mjesta i povećanje izvoza. Sagovornici su se složili da će budući KGF predstavljati partnersku instituciju koja će dijeliti rizik sa bankama na tržištu i kroz jednu vrstu dugoročnog mehanizma omogućiti stabilnost naše privrede.

Na sastanku je potvrđen veliki značaj projekta „Unaprijeđenje preduzetništva kroz naprednu savjetodavnu podršku i informacione servise – IPA 2016“ koji MERT sprovodi posredstvom Instrumenta pretpristupne podrške u saradnji sa EBRD-om. Cilj projekta je pružanje podrške mikro, malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori kroz Program savjetodavne podrške za mala i srednja preduzeća Evropske banke za obnovu i razvoj, kao i unapređenje kapaciteta Ministarstva ekonomskog razvoja u oblasti razvojnih politika usmjerenih na MMSP. Projekat ima za cilj da preduzetnicima i ostalim privrednim akterima omogući kontinuiran uvid u centralizovanu i pouzdanu bazu informacija koje su od značaja za njihovo poslovanje. Cilj portala je da na jednom mjestu budu dostupni odgovori na pitanja od značaja za privrednike, a preduzeća će moći da se obrate nadležnim institucijama za sve informacije, savjete i pomoć. Platforma biznis.gov.me biće puštena u rad tokom juna 2022.

Na sastanku je konstatovan značaj Savjeta za konkurentnost (SCC) koji je počeo sa radom 2019. godine, potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Vlade Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a čiji rad je podržan od strane Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, posredstvom Britanske ambasade u Podgorici. Aktivnosti Sekretarijata Savjeta za konkurentnost doprinose unapređenju javno – privatnog dijaloga, jačanju konkurentnosti i stvaranju preduslova za što povoljniji poslovni ambijent u Crnoj Gori.

Šef kancelarije EBRD za Crnu Goru, Remon Zakarija zahvalio se ministru na prijemu i poželio mu dalji uspješan rad. On je saglasan da u narednom periodu saradnja EBRD i Crne Gore može biti intenzivnija i izrazio zadovoljstvo zbog nastavka aktivnosti u okviru ovih važnih projekata.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Policajci će uvećane zarade primiti za jul

Želim da aktivno učestvujem u procesu unapređenja materijalnih i tehničkih uslova rada, kao i materijalnog …