Udarne vijesti

Deficit u aprilu 14 miliona eura, biće zaduženja, rebalans budžeta u julu

Ministar finansija Aleksandar Damjanović je na Odboru za ekonomiju, finansije i budžet kazao je da smatra da postoji realna potreba da se izvrši suštinski rebalans budžeta tokom jula ove godine.

“Ima potreba da se ide na suštinski rebalans, kako bi obezbijedili neometano funkcionisanje javnih finansija”, naveo je on i kazao da je za to neophodna intenzivna komunikacija Vlade i parlamenta.

Kazao je da će više informacija imati kada utvrde realni presjek i obaveze stanja javnih finansija.

“To uključuje potencijalno neizmirene obaveze koje nisu izmirene po zaključcima Vlade. To će nam biti osnovni vodič da li nam treba osnovni rebalans”, rekao je Damjanović.

Poslanik Demokratskog fronta Dejan Đurović pitao je Damjanovića šta je u temelju najavljenog rebalansa budžeta.

Damjanović je kazao da su glavni razlozi za razmišljanje o suštinskom rebalansa budžetu izazvane posljedicama rata u Ukrajini, odnosno rastom cijena energenata i hrane na međunarodnom tržištu kao i posljedicama trajanja koronavirusa.

Uz to, Damjanović je rekao da neke budžetske pretpostavke, planirane od prethodnog ministarsta, koje su vezane za primitke ne mogu biti ostvarene.

“Razmišljano je da će bivša Vlada donijeti Zakon o igrama na sreću i da će to donijeti 10 miliona eura za budžet. Nema tog zakona, nije ni predložen parlamentu. Druga pretpostavka je 14 miliona prihoda od markiranja goriva, a ti prihodi neće biti na tom nivou”, rekao je Damjanović.

Dodao je i da plan akciznih prihoda sada potpuno drugačiji imajući u vidi smanjene akciza na određene proizvode. Naveo je da se procjene prihoda od 20 miliona eura na osnovu nezakonito stečene imovine nisu desile ni u primisli.

“Sve nešto što je bivša Vlada imala kao projekcije i planove, a nije stvorila osnovne zakonske pretpostavke za to”, rekao je Damjanović.

On je kazao da pored globalnih i lokalnih razloga postoji i treći razlog, a tiče se novih rashoda koji će uslijediti u narednom periodu.

“Ti razlozi se tiču obavezama prema majkama sa troje ili više djece, prema penzionerima, prema zaposlenima u zdravstvu i prosvjeti, tiču se lokalnih izbora u oktobru”, naveo je Damjanović.

Kazao je da će biti potrebe za dodatnim zaduženjem države.

“Ne možemo ući u narednu godinu bez određenih depozita i sigurnosti u finansiranju izdataka u vrlo neizvjesnim okolnostima… Nama će trebati fleksibilnost u smislu zaduživanja na jednom veoma neizvjesnom međunarodnom tržištu novca kapitala, koje se već uzburkalo. Kamata na hartije od vrijednosti je dostigla šest odsto.”, naveo je on.

Deficit u aprilu 14 miliona, budžetska rezerva se brzo trošila
Damjanović je kazao da se bivša administacija hvalila suficitom u martu i čeličnim finansijama, a da je ta ista administracija bila zadužena za bilans za april, koji pokazuje deficit od 14 miliona eura.

“Poziv da se tvituje i o tome”, rekao je Damjanović.

Ministar je kazao da su ga gotove sve potrošačke jedinice ukazale potrebu za dodatnim novcem.

Dodao je i da je tekuća budžetska rezerva od 67 miliona eura, trošena od strane prethodnog ministarstva u mnogo većoj mjeri nego što je planirano.

“Za 3-4 mjeseca je potrošen njen nivo za možda dva ili tri kvartala tekuće godine”, naveo je Damjanović.

Kako je poručio, mnoge obaveze su ostale da ih plaća nova administricija.

“Primjer za to su famozna četiri miliona za put “Meljine – Petijevići”, firmi koja je bila koncesionar. Pazite samo paradoks. Prošle godine se taj posao u februaru-martu završava, a onda se kaže da će sredstva za planirati u budžetu za 2022. godinu. Sredstva se prvo ne planiraju, ali se onda konstituiše obaveza da se to isplati iz tekuće rezerve, pa se onda to ne isplati, pa se onda zadnji dan uoči odlaska bivše ponovo mijenja formulacija kako bi se ta obaveza nametnula novoj administracija. Takvih primjera je sijaset”, rekao je Damjanović.

Vijesti

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

POSAO SNOVA: Jeftino kupuju rusku naftu i onda benzin papreno prodaju Zapadu

Indija trenutno naveliko koristi mogućnost uvoza jeftine ruske nafte, no tamošnji prerađivači to koriste kako …