Udarne vijesti

SDT podigao optužnicu protiv Zapad banke i odgovornih zbog milionske prevare

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv odgovornih lica u Zapad banci Oleksandra Kupermana i Dmijtroa Likhote koji su uz pomoć Maksima Slutskog zloupotrebom službenog položaja i povjerenja, kompaniji „Svitland Global F.Z.E.“ nanijeli štetu od 1.502.524,92 eura u korist firme „Ofimmo GMBH“.

Na optužnici Specijalnog tužilaštva je i Zapad banka sa sjedištem u Podgorici.

Prema navodima optužnice, Kuperman i Dmijtroa su kao izvršni direktor za poslove prodaje u inostranstvu i izvršni direktor za poslove podrške poslovanja uz pomoć Slutskog koji je falsifikovao potpis Svitlane Jemilijanove, direktorke firme „Svitland Global F.Z.E.“, iz depozita ove kompanije prije vremena otplatili i zatvorili kredit kompanije „Ofimmo GMBH“ u iznosu od 1.500.000 eura.

Kredit kompanije „Ofimmo GMBH“ je pokriven iako glavni dužnik nije kasnio sa ratama.

-Za navedeni prenos novčanih sredstava sa računa jemca „Svitland Global F.Z.E.“ nije postojao pravni osnov, niti je pribavljena saglasnost predstavnika oštećenog pravnog lica „Svitland Global F.Z.E.“ Svitlane Jemelijanove kojom bi odobrila prijevremeno zatvaranje kredita pravnom licu „Ofimmo GMBH“ iz depozita „Svitland Global F.Z.E.“ – navodi se u optužnici.

Kredit je zatvoren na osnovu falsifikovane kopije izjave sa navodnim potpisom Svitlane Jemelijanove koja je Kupermanu u Zirat banci dostavljena 31. marta 2017.godine od okrivljenog Slutski Maksima.

Slutski je kopiju izjave sa falsifikovanim potpisom poslao elektronskim putem sa adrese firme „Aviavveb“, u vlasništvu njegove supruge.

-Falsifikovanom izjavom Jemelijanova je u ime „Svitland Global F.Z.E.“ izjavila da Zapad banka može, 31. marta 2017. godine, oročena novčana sredstva njene kompanije u iznosu od 1.500.000 eura, kao i obračunatu kamatu u iznosu od 2.524,92 eura, prenijeti na zatvaranje kredita kompanije „Ofimmo GMBH“ sa sjedištem u Frankfurtu – navodi se u optužnici.

Falsifikovanu izjavu Jemilijanove Kuperman je istog dana proslijedio resoru za zatvaranje kredita sa inostranim klijentima na čijem čelu se nalazio Dmijtroa koji je naložio službenici Maji Prelević da kredit firme „Ofimmo“ zatvori novcem iz depozita ,,Svitland Global“.

Optužnica je podignuta nakon istrage Specijalnog tužilaštva koja je pokrenuta po krivičnoj prijavi Svitlane Jemelijanove protiv više N. N. lica u Zapad banci a koja obuhvata i njenog poslovnog partnera Maksima Slutskog i dvije njemačke firme njegovog ortaka Vladislava Seeva Izrailita.

Tužilaštvo je, prema tadašnjim informacijama Pobjede, pokrenulo izviđaj u ovom slučaju i saslušalo više osoba iz Zapad banke u svojstvu građana.

Cijela priča ima elemente trilera tipičnog za tranzicione zemlje, a u središtu je izvlačenje para iz banaka.

Pobjeda

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Policajci će uvećane zarade primiti za jul

Želim da aktivno učestvujem u procesu unapređenja materijalnih i tehničkih uslova rada, kao i materijalnog …