Udarne vijesti

Crna Gora: Zatvorenici osuđeni na dugogodišnje robije se žalili što ne rade

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija trebalo bi da uloži dodatne napore kako bi obezbijedila radni angažman za sve zainteresovane zatvorenike smještene u “C” paviljonu, koji izdržavaju dugotrajne kazne zatvora, preporuka je Zaštitnika ljudskih prava.

Zaštitnik je ovu preporuku donio nakon što se grupa zatvorenika “C” odjeljenja žalila da po cijeli dan (osim vremena koje je predviđeno za šetnju) provode u sobama, te da su zainteresovani za bilo kakav radni aranžman. Istakli su da ne bi birali posao “samo da nađu svrhu života, s obzirom na trajanje kazne zatvora”, a u tom smjeru dali su i ideje koje bi poslove radili – pravljenje suvenira i ukrasa, sklapanje gotovih proizvoda od materijala, ističući da bi pristali da rade u sobi u kojoj borave.

Naveli su i da se dio njih razumije u krečenje i sitnije prepravke i da bi mogli da ovladaju i drugim vještinama i privrijede nešto za UIKS gdje će provesti dugi niz godina.

– Ističu da razumiju sve okolnosti i da bi se njima prilagodili samo da im se omogući neka smislena aktivnost koja će da im prekratiti vrijeme i skrenuti misli sa sumorne svakodnevice – navodi se u mišljenju Zaštitnika.

Povodom pritužbe izjasnio se UIKS, navodeći da su u “C” odjeljenju smješteni zatvorenici kojima je određen tretman reklasifikacije u A klasifikacionu grupu, kao i zatvorenici kod kojih je utvrđeno da su visokog bezbjednosnog rizika, te se nad njima primjenjuje visoki stepen zaštite.

– Zatvorenicima u “C” paviljonu dozvoljen je boravak na otvorenom prostoru u trajanju od minimum dva časa dnevno, bavljenje sportskim i rekreativnim aktivnostima, zajednički boravak u okviru odjeljenja i telefonska govornica. Imajući u vidu da su u navedenom odjeljenju smješteni zatvorenici visokog bezbjednosnog rizika, koji izdržavaju dugotrajne kazne zatvora, kao i pripadnici kriminalnih organizacija, dnevne aktivnosti ovih zatvorenika se kontinuirano prate od strane službenika obezbjeđenja i iste su dodatno propisane naredbama lica koji rukovodi zatvorom – naveli su iz UIKS-a.

Dan

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Policajci će uvećane zarade primiti za jul

Želim da aktivno učestvujem u procesu unapređenja materijalnih i tehničkih uslova rada, kao i materijalnog …