Vlada usvojila tehnički rebalans, ima promjena

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj četvrtoj sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu. Izmjene i dopuna Zakona donose se zbog tehničkih usaglašavanja, a u skladu sa reorganizacijom Vlade Crne Gore, odnosno izmjenjenom Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, te usklađivanja naziva i programske strukture potrošačkih jedinica.

Predlogom zakona primici u iznosu od 2,495,692,936.47 eura raspoređuju se na:

Tekući budžet – 1,021,904,566.36 eura,
Rezerve – 67,442,353.59 eura,
Budžet državnih fondova – 834,948,474.98 eura,
Kapitalni budžet – 242,431,134.82 eura,
Transakcije finansiranja izdataka – 328 ,966,406.72 eura.
U odnosu na važeći Zakon, izdaci Tekućeg budžeta uvećani su za 161,193,80 eura, Budžet državnih fonda veći je za 150.000,00 eura, Transakcije finansiranja niže su 250.760,00 eura, dok su Rezerve i Kapitalni budžet ostali nepromijenjeni, tako da su ukupni izdaci budžeta neznatno uvećani za ukupno 60,431.40 eura. Predlog zakon biće upućen Skupštini Crne Gore radi donošenja po hitnom postupku, u cilju stvaranja uslova nesmetanog finansiranja potrošačkih jedinica nakon reorganizacije Vlade.

Provjerite slična mjesta

Bivši radnici “Vektra Boke” organizuje protestni skup 15. jula

NVO Udruženje radnika “Vektra Boka” organuzuje protestni skup u ponedjeljak, 15. jula, u 19 sati, …