Udarne vijesti

Vlada danas kadrirala, Bešović veliko iznenađenje

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj četvrtoj sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

dala saglasnost da se za glavnog inspektora rada u Upravi za inspekcijske poslove – Sektoru za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke – Odsjeku za inspekciju rada, postavi Srđan Simović,
dala saglasnost da se za glavnu urbanističko-građevinsku inspektorku u Ministarsvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma – Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje – Direkciji za urbanističko-građevinski nadzor, postavi Mirjana Đurišić,
donijela Rješenje da se Arben Jakupi odredi za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima – rukovodioca Sektora za elektronske evidencije, informisanje i istraživanje,
donijela Rješenje o imenovanju Maše Stevović za državnu sekretarku u Ministarstvu prosvjete,
donijela Rješenje o imenovanju Miloša Medenice za državnog sekretara u Ministarstvu finansija,
donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. sekretarke ranijeg Ministarstva finansija i socijalnog staranja Naide Nišić,
donijela Rješenje o određivanju Ane Raičević za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva finansija,
donijela Rješenje o imenovanju Bojana Bugarina za savjetnika potpredsjednika Vlade Crne Gore za politički sistem i unutrašnju politiku,
donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. sekretara Ministarstva odbrane Dragutina Kalezića,
donijela Rješenje o određivanju Jadranke Vojinović za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva odbrane,
donijela Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Obavještajno- bezbjednosnog direktorata u Ministarstvu odbrane potpukovniku Todora Goranovića,
donijela Rješenje o određivanju Janka Lakovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Obavještajno-bezbjednosnog direktorata u Ministarstvu odbrane,
donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. direktora Uprave za sport i mlade Marka Begovića,

donijela Rješenje o određivanju Sava Rašovića za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva sporta i mladih,
donijela Rješenje o imenovanju Mersudina Gredića za državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
donijela Rješenje o određivanju Enese Hasanagić Katana za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva javne uprave,
donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za normativne poslove i razvoj policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Hermina Šabotića,
donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance u Ministarstvu unutrašnjih poslova Miroslava Zekovića,
donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za evropske poslove, međunarodnu saradnju i programe podrške u Ministarstvu unutrašnjih poslova Sergeja Mučalice,
donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova Petra Koprivice,
donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova Miodraga Bešovića,
donijela Rješenje o određivanju Hermina Šabotića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za normativne poslove i razvoj policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
donijela Rješenje o određivanju Radovana Popovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
donijela Rješenje o određivanju Sergeja Mučalice za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za evropske poslove, međunarodnu saradnju i programe podrške u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
donijela Rješenje o određivanju Miodraga Bešovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
donijela Rješenje o imenovanju Irme Selmanović za savjetnicu potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj,
predložila redovnoj Skupštini akcionara „Luke Bar“ AD Bar da za članove Odbora direktora izabere: Darka Pekića, Marka Nišavića, Vladimira Dragovića i Nedžiba Ibrišimovića i
odredila Snežanu Đurković za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Luke Bar“ AD Bar.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Ministarstvo: Šinavatra nelegalno gradio, slijedi rušenje

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i turizma odbilo je žalbu kompanija “Global TS Montenegro”, naturalizovanog Crnogorca …