Niko neće da kupi zemljište OGP Gorice u Budvi i Podgorici

Imovina nekadašnjeg Opšteg građevinskog preduzeća – Gorica nije prodata ni nakon jučerašnjeg otvaranja ponuda, po 59. javnom oglasu za kupovinu, što znači da preostalih preko 2.000 bivših radnika i akcionara još uvijek ne mogu da naplate svoja potraživanja.

Naime, juče je u Privrednom sudu bilo zakazano otvaranje ponuda, što je bio povod da se dio radnika okupi u nadi da će naplatiti zaostala potraživanja, ali kako je stečajni upravnik preduzeća Dragan Smolović istakao, na oglas o prodaji imovine nije pristigla nijedna ponuda.

Bivšem građevinskom preduzeću od imovine je preostalo još zemljište u Podgorici, u blizini Sportskog centra, površine 1.510 metara kvadratnih, a procijenjeno je na 150.562 eura, ali nije zanimljivo investitorima zato što na njemu ne može da se gradi ništa, jer je samo dio parcele koja je nekada pripadala ovom preduzeću.

Na preduzeće se vodi i odmaralište u mjestu Vještica u Budvi, koje posjeduje 20 bungalova površine 940 kvadrata i zemljište od 4.688 kvadrata.

Objekti u ovom odmaralištu procijenjeni su na 130.654 eura, dok je cijena zemljišta 112.454 eura, odnosno zbirno nešto više od 243.000 eura. Ipak, iako je, prema navodima radnika, to nekada bila vrlo atraktivna lokacija, cijenu joj je spustio obližnji kolektor, te ga eventualni investitori zaobilaze. Sva preostala imovina vrijedi oko 714.000 eura.

Na parcelama u Podgorici DUP-ovima predviđene zelene površine

Imovina OGP-a je nakon neuspješnog 58. oglasa data na reprocjenu, a u rezimeu nove procjene, za parcele u Podgorici navodi se da se uvidom u DUP “4. jul izmjene i dopune” i DUP “Rekreativno kulturna zona na obali rijeke Morače – južni dio” tretiraju kao zelene površine.

Stoga se, kako u rezimeu stoji, predviđa umanjenje cijene od 90 do 100 odsto.

– Uvidom na licu mjesta utvrđeno je da su objekti srušeni, a preostali objekat je potpuno ruiniran i nema vrijednost – stoji u rezimeu.

Prije više od 15 godina dokumentacija ovog preduzeća izgorela je u požaru, za koji su radnici svojeremeno tvrdili da je podmetnut kako bi se uništili tragovi nepočinstava.

Na OGP – Gorica vodi se i objekat površine 83 kvadratna metra sa zemljištem od 3.301 metar kvadratni na Zabjelu, čija je vrijednost procijenjena na 320.330 eura.

Grupa radnika je istakla da je njihovom strpljenju došao kraj i da je krajnje vrijeme da se nađe način da se obaveze koje postoje prema njima konačno isplate u cjelosti.

– Napominjemo da je više od 13 godina prošlo od kada je u preduzeće uveden stečaj, a prema nama, malim akcionarima, obaveze još nijesu izvršene. S razlogom se plašimo da mnogi od nas neće dočekati izmirenje obaveza koje nas sleduju po zakonima ove “opljačkane zemlje”, što je sramotno za ovu državu i društvo – poručuju radnici ovog preduzeća.

Radnici su istakli i da je čitav proces od početka djelovao izgubljen s obzirom na to da se vrlo malo imovine vodilo na ime kompanije, dok je veći dio bio pod hipotekama.

Dan

Provjerite slična mjesta

Pripremljen Nacrt Fiskalne strategije 2024-2027. godine, javna rasprava do 7.avgusta

Ministarstvo finansija je, u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, pripremilo Nacrt Fiskalne …