Crna Gora i BIH kreću u modernizaciju puta preko Šćepan Polja

Potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija mr Ervin Ibrahimović održao je bilateralni susret sa kolegom iz Bosne i Hercegovine Vojinom Mitrovićem.

Današnji susret potvrda je dobrih bilateranih odnosa dvije države istakao je Ibrahimović na početku razgovora ukazujući na činjenicu da nema otvorenih pitanja između BiH i Crne Gore, ali i da postoje projekti koji su već dugo na agendi razgovora  dvije zemlje i da je neophodno da snažnije radimo na njihovoj realizaciji.

“Crna Gora svake godine bilježi porast broja turista iz BiH, što nas dodatno obavezuje da intezivnije radimo na unapređenju u prvom redu putne infastrukture. U tom smislu, rekao bih da je najvažniji projekat na kome moramo zajednički raditi putni pravac preko Šćepan Polja. Godinama razgovaramo o ovom projektu za čiju rekonstrukciju na teritoriji obije države su potrebna značajna sredstva, smatram da je to jedan od prioriteta saradnje Crne Gore i BiH” istakao je Ibrahimović

Ministar Mitrović je potvrdio da nam dobri odnosi i saradnja institucija dvije države  omogućavaju  da brže djelujemo u pravcu realizacije projekata od obostranog interesa.

“Građani koji gravitiraju ovim područjem očekuju da se putni pravac preko Šćepan polja revitalizuje i modernizuje, budući da ovaj kraj ima ogroman potencijal za razvoj turizma i u tom smislu putna infrastruktura mora  pružiti brži, sigurniji i udobniji protok ljudi i tereta”.

Ministar Mitrović je iskoristio priliku i informisao potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj Ibrahimovića o aktivnostima koje je BiH preduzela do sada kada je ovaj putni pravac u pitanju, ali i o dinamici narednih koraka koje namjeravaju da preduzmu.

Resorni ministri iskoristili su današnji razgovor da razmijene stavove vezano za još jedan projekat regionalnog karaktera, a to je revitalizacija i modernizacija željezničkog pravca Nikšić-Trebinje-Čapljina, za koji postoje osnovne pretpostavke i inputi jer je urađena Studija izvodljivosti, koja može biti početan korak ka daljoj realizaciji.

Imajući na umu rastući broj turista iz BiH koji naročito u ljetnjoj turističkoj sezoni posjećuju Crnu Goruna na sastanku je bilo riječi i o mogućnostima i potrebama uspostavljanja letova na relaciji Crna Gora i Bosne i Hercegovina.

Ibrahimović i Mitrović su se na kraju sastanka saglasili da je potrebno raditi na formiranju radnih timova iz resornih ministarstava, kao i potrebi da se uskoro sastanu i detaljnije razgovaraju o sledećim koracima u pravcu realizacije projekata o kojima je danas bilo riječi.

Provjerite slična mjesta

Dostavljene dopunjene ponude za Željezaru

Sve tri kompanije koje su se prijavile na međunarodni javni poziv za izdavanje u zakup …