Crna Gora dobila deveti zaštićeni proizvod oznakom kvaliteta. Iz Ulcinja…

Crna Gora je dobila deveti zaštićeni proizvod oznakom kvaliteta, odnosno oznakom garantovano tradicionalnog specijaliteta, riječ je o gotovom jelu (gastronomskom specijalitetu) „Bamiji na ulcinjski način“. Pokretači i nosioci ovog zaštićenog naziva je „Udruženje za uzgoj i promociju bamije“ iz Ulcinja.

Za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je ovo izuzetno važan doprinos jer je ovo PRVI proizvod zaštićen kao garantovano tradicionalni specijalitet.

Pravni efekti registrovanja naziva GTS nijesu direktno vezani za koncept teritorije kao što su geografske oznake i svi proizvođači koji proizvode u skladu sa specifikacijom imaju pravo da koriste registrovani naziv, bez obzira gdje se nalaze tj. gdje se proizvodnja obavlja, ako ispunjavaju zahtjeve propisane usvojenom na (prehrambene) proizvode koji su rezultat proizvodnog procesa koji odgovara tradicionalnom načinu pripreme i obrade tih proizvoda ili je su proizvodi proizvedeni upotrebom sirovih materijala ili sastojaka koji se tradicionalno koriste u proizvodnji. Zaštićeni naziv garantovano tradicionalnog specijaliteta ili sa njom povezanim nacionalno propisanim znakom (logotipom), više se ne može koristiti na deklaraciji sličnih poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda koji ne ispunjavaju uslove iz objavljene specifikacije garantovano tradicionalnog specijaliteta.

ZAŠTIĆEN NAZIV GARANTOVANO TRADICIONALNOG SPECIJALITETA – „BAMIJE NA ULCINJSKI NAČIN“

Logotip „Udruženja za uzgoj i promociju bamije u Crnoj Gori“

GTS je šema vrlo specifična, jer potencijalno može obuhvatiti veliki broj korisnika. Naime, oznaka GTS se može koristiti za proizvode sa posebnim karakteristikama proisteklim iz upotrebe tradicionalnih sastojaka ili tradicionalnog načina pripreme. “Tradicionalan” označava dokazanu upotrebu proizvoda na tržištu kroz vremenski period koji pokazuje prenošenje sa generacije na generaciju, u trajanju od najmanje 30 godina.

Provjerite slična mjesta

Aerodrom Tivat: Bolji rezultati nego lani

Kroz Aerodrom Tivat je u junu prošlo 157.736 putnika, 33.960 više neko u istom periodu …