Udarne vijesti

Gradiće se tunel Rožaje – Peć

Potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija mr Ervin Ibrahimović sastao se sa ministrom životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture Republike Kosovo Liburn Aliu, koji je na početku razgovora uputio čestitke povodom formiranja nove crnogorske vlade.
Bilateralni razgovor organizovan je na marginama sastanka Transportne zajednice, koji se održava u Prištini i koji je prilika da predstavnici Vlada i resora saobraćaja i infrastrukture zemalja regiona razgovaraju o tekućim kapitalnim projektima regionalnog karaktera.
Ministar Aliu je upoznao Potpredsjednika Ibrahimovića o razvojnim planovima kosovske vlade kada je u pitanju razvoj saobraćajne infrastrukture Kosova, ali i projektima koje trenutno realizuju ili su u fazi izrade planske dokumentacije, a imaju regionalni karakter.
„Do sada je naš fokus bio na izgradnji autoputeva, međutim odlučni smo da u narednom periodu snažnije radimo na izgradnji i modernizaciji željezničke infrastrukture, imajući u vidu potencijale koje zemlje regiona ovim vidom povezivanja mogu da valorizuju“ istakao je kosovski ministar. „Današnji susret je tek inicijalni razgovor, a očekujem da uskoro konkretizujemo zajedničke aktivnosti“ dodao je ministar Aliu.
Potpredsjednik Ibrahimović je pozdravio ambiciozne planove kosovske Vlade, ukazujući na aktivnosti koje ministarstvo kapitalnih investicija planira da sprovodi, ali i činjenicu da je prirodno da smo okrenuti jedni drugima, da Crna Gora svake godine tradicionalno ima značajan broj turista sa Kosova i da je neophodno da krenemo u realizaciju zajedničkih projekata koji će postojeće veze ojačati i podići na viši nivo.
„U tom smislu predložićemo potpisivanje Memorandum koji bi sadržao namjere o saradnji u svim oblastima saobraćaja, ali i konkretne projekte. Naime, dvije države već neko vrijeme prepoznaju potrebu da se izgradnjom novih putnih pravaca i infrastrukturnih objekata brže i kvalitetnije povežu. Riječ je o projektima izgradnje tunela između Rožaja i Peći, kao i putni pravac Dečani – Plav“ poručio je Ibrahimović i dodao da treba brzo djelovati, kako bi se u što skorije vrijeme započelo sa realizacijom ovih projekata.
Potpredsjednik za regionalni razvoj je ponovio svoje težnje i namjere da u mandatu ove vlade intezivno radi na rješavanju problema sjeverne regije Crne Gore, gdje je demografski odliv jedan od izazova koji možemo prevazići samo ukoliko budemo stvorili preduslove za brži protok ljudi i roba. Potencijali sjevera nijesu iskorišćeni, a ogromni su, posebno kada je riječ o razvoju turizma i povezanih privrednih grana.
Na kraju razgovora ministar Aliu je izrazio zadovoljstvo predloženim inicijativama sa posebnim osvrtom na memorandum „ Snažno ću podržati ovu inicijativu i u najskorije vrijeme formirati tim saradnika koji će se baviti pitanjima od obostranog interesa dvije države i projektima o kojima smo razgovarali“

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Ministarstvo: Šinavatra nelegalno gradio, slijedi rušenje

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i turizma odbilo je žalbu kompanija “Global TS Montenegro”, naturalizovanog Crnogorca …