Udarne vijesti

Damjanović: Fond zdravstva nema održivo finansiranje, dugovi ogromni

Ono što je u ovom trenutku jedino sigurno, nakon ukidanja plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje kroz program ,,Evropa sad“, a kojim je Ustavom garantovano socijalno osiguranje, jeste da Fond za zdravstveno osiguranje (FZO) nema održivo finansiranje, ocijenio je za Pobjedu ministar finansija Aleksandar Damjanović.

Na pitanje da li su u Ministarstvu finansija već uradili presjek stanja u pogledu dugova koje Fond zdravstva ima, Damjanović je kazao da su obaveze te ustanove u ovom trenutku i veće od onih koje su javno saopštene, da dijelom datiraju iz ranijih godina, te da se prosto jednom mora presjeći krug nedovoljnog finansiranja i rasta dugova.

U tom smislu izvešćemo preciznu računicu postojećih, dospjelih i obaveza koje dospijevaju tokom tekuće budžetske godine, imajući u vidu da ranija Vlada, prosto i jednostavno, nije planirala dovoljno sredstava za tekuće finansiranje Fonda i otplatu zaostalih obaveza – kazao je Damjanović Pobjedi.

Prema njegovim riječima, eventualni rebalans budžeta će ovo svakako morati da uzme u obzir, a sa druge strane, nada se Damjanović, narednih dana će Fond dobiti i novog direktora nakon čega će se u punoj saradnji na relaciji Fond – Ministarstvo zdravalja – Ministarstvo finansija preduzeti hitne aktivnosti na iznalaženju načina za održivo finansiranje Fonda.

A time i sigurno i efikasno obezbjeđivanje pružanja zdravstvenih usluga svim građanima Crne Gore, jer se ovdje ne radi o političkom pitanju na kojem neko pokušava da poentira, već o elementarnoj državnoj obavezi – da se jednom za svagda riješe višedecenijski problemi koje ranije vlasti nijesu htjele, umjele ili smjele da riješe – kazao je Damjanović.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Policajci će uvećane zarade primiti za jul

Želim da aktivno učestvujem u procesu unapređenja materijalnih i tehničkih uslova rada, kao i materijalnog …