Udarne vijesti

Važno obavještenje Ministarstva poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavještava poljoprivredne proizvođače da je u okviru Agrobudžeta za 2022. godinu kreirana mjera „Očuvanje autohtonih genetičkih resursa u poljoprivredi“, te poziva korisnike da podnesu zahtjeve ze podršku do 06. juna tekuće godine.

Podrška se opredeljuju u vidu plaćanja za sve obradive površine i priplodna grla koja ispunjavaju kriterijume ove mjere.

Pravo na podršku imaju proizvođači upisani u odgovarajuće registre Organa uprave, a koji uzgajaju autohtone vrste/sorte/rase i koji su saglasni da sarađuju sa institucijom nadležnom za genetičke resurse po pitanju dostavljanja materijala i pružanja neophodnih informacija.

U biljnoj proizvodnji podrška se daje:

za višegodišnje kulture: uzgoj i njega pojedinačnih (do 20) veoma starih stabala masline/čokota vinove loze ili zasada procijenjene starosti preko 200 godina (za masline preko 1000 godina), uzgoj i njega pojedinačnih stabala (do 20) ili zasada ostalih voćnih vrsta/sorti, koje su ugrožene erozijom, a za koje je dostavljen dokaz o starosti i dokazi o saradnji sa Crnogorskom bankom biljnih gena koja je smještena na Biotehničkom fakultetu;

-za jednogodišnje kulture: uzgoj ratarskih i povrtarskih kultura na površini većoj od 0,3ha po uzgajanoj vrsti a za koje su dostavljeni dokazi o saradnji sa Crnogorskom bankom biljnih gena koja je smještena na Biotehničkom fakultetu.

U stočarstvu podrškom je obuhvaćen: uzgoj buše u govedarstvu; zetske žuje, sore, pivske pramenke i ljabe u ovčarstvu i domaće balkanske koze i magaraca.

Zahtjev za podršku dostavlja se Ministarstvu na obrascu, koji se može preuzeti na internet stranici i u kancelarijama Ministarstva, uz Izvještaj relevantne naučno-istraživačke institucije koji sadrži: opis – istorijat, poštovanje principa dobre poljoprivredne prakse, naziv (sistematsku pripadnost), brojčano stanje, površinu, procijenjenu starost, ostvareni i planirani vid saradnje sa vlasnikom genetičkog resursa.

Obradive površine pod voćnjacima, maslinama, vinovom lozom i ljekovitim i aromatičnim biljem za koje se podnosi zahtjev za podršku moraju biti upisane u SIZEP prije podnošenja zahtjeva.

Za potrebe očuvanja genetičkih resursa u govedarstvu za rasu buša, podržava se nabavka dva priplodnjaka u čistoj rasi. Podrška se daje po podnesenom zahtjevu uz dostavljeno mišljenje ovlašćene naučn-istraživačke institucije (Biotehnički fakultet), dostavljene dokumentacije o priplodnjaku i realizovanoj nabavci, te sačinjenom obporazumu sa naučno – istraživačkom institucijom o načinu korišćenja nabavljenog priplodnjaka.

Ukoliko ukupna visina podrške, na osnovu zahtjeva za dodjelu podrške, prevazilazi budžetom planirani godišnji iznos, Ministarstvo će prekinuti dalju realizaciju mjere, obavijestiti poljoprivredne proizvođače i/ili proporcionalno smanjiti iznos sredstava podrške u odnosu na svaki pojedinačni zahtjev za dodjelu podrške.

Pozivamo sve poljoprivredne proizvođače da se pridržavaju roka predviđenog za slanje zahtjeva, jer će neblagovremeno poslati zahtjevi i zahtjevi koji nijesu dostavljeni u skladu sa procedurom biti odbijeni.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona: 020/482-150 i 020/482-222.