Miljanić sa čelnicima Agencije za sprječavanje korupcije: Niko neće biti iznad zakona

Na sastanku ministra Zorana Miljanića sa rukovodstvom Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) konstatovano je da je neophodno u što kraćem roku izraditi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije, koja bi kao krovni dokument omogućila efikasniji odgovor nadležnih institucija na brojne probleme u toj oblasti. Predstavnici ASK-a ukazali su na važnost međuinstitucionalne saradnje i unapređenja zakonskih rješenja, što je u dosadašnjem periodu otežavalo samu poziciju te institucije i njenu efikasnost. Pored ostalog, ministar Miljanić ukazao je da se mora unapređivati svijest u društvu o važnosti odgovora države na korupciju i jednakosti svih građana pred zakonom, bez obzira na njihov status u društvu.

Direktorica ASK-a Jelena Perović ukazala je na brojne nedostatke u međuinstitucionalnoj saradnji koji se moraju prevazilaziti kako bi se odgovorilo na privremena mjerila iz pregovaračkog procesa sa EU.

Predstavnici Agencije kazali su da je više od 80 zakonskih predloga koje je podnijela ova institucija već dvije godine na čekanju u Parlamentu, te da je u Agenciji gotovo 18 mjeseci potrošeno na uspostavljanju dobre prakse, dodajući da su inicijative ASK-a do sada ignorisane i u Vladi i u Skupštini. Predsjednik Savjeta i direktorica Agencije ukazali su i na pogubnost kršenja procedura i ponudili aktuelnoj Vladi stručnu pomoć u poštovanju sprovođenju obaveza koje javni funkcioneri imaju prema ASK-u.

Na sastanku je zaključeno da će se saradnja sa ASK-om u predstojećem periodu intenzivirati, a naročito po pitanju uspostavljanja kvalitetnih rješenja u oblasti borbe protiv korupcije, što će biti posebno vidljivo u narednim mjesecima pri čemu je naglašeno da neće biti selektivnosti u sprovođenju zakonskih procedura.

Provjerite slična mjesta

Predstavnik Ministarstva javne uprave, Jovan Kljajić, dobitnik prestižne IVLP Impact Award nagrade za 2024. godinu

Sa ponosom objavljujemo da je predstavnik Ministarstva javne uprave, Jovan Kljajić, dobitnik prestižne IVLP Impact …