Predstavljen dokument „Procjena rizika od katastrofa Crne Gore“

Podgorica (Mediabiro) – Na okruglom stolu u Podgorici juče je predstavljen dokument „Procjena rizika od katastrofa Crne Gore“, na kojem su tokom prethodne godine, na inicijativu Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Crne Gore, a u saradnji sa EU, radila 94 eksperta i člana radne grupe.
V.d. generalnog direktora za zaštitu i spašavanje u MUP-u Miodrag Bešović istakao je važnost ovog dokumenta dodajući da je Crna Gora, kao zemlja kandidat za pristup EU, u skladu sa određenim poglavljima, imala i obavezu da napravi ovakav dokument.
“Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Direktorat za zaštitu i spašavanje napravilo je projektnu ideju za ovaj važan dokument i to smo kandidovali prema Evropskoj komisiji od koje smo dobili pozitivan odgovor i počeli sa realizacijom. Nakon toga je formirana radna grupa sastavljena od eminentnih stručnjaka iz raznih oblasti. Tako smo formiranjem te radne grupe 15. decembra 2020. god. krenuli u realizaciju projekta, a 15. decembra 2021. god. projekat je završen”, kazao je Bešović, dodajući da je izuzetno zadovoljan načinom rada i učesnicima koji su dali svoj doprinos u realizaciji ovog dokumenta.
U dokumentu su, kako je naveo, obrađeni i mogući rizici iz oblasti drumskog i željezničkog saobraćaja, te su urađena i po dva scenarija za oba rizika.
“Riječ je o incidentima koji se događaju u drumskom saobraćaju, a konkretno smo uradili scenario za sudar cistijerne za prevoz zapaljivih materija i putničkog vozila. Što se tiče željezničkog saobraćaja, odradili smo incident iskakanja voza iz šina na relaciji Beograd – Bar. Napravili smo i mapu svih mogućih dešavanja na tim infrastrukturama, kada su u pitanju drumski i željeznički saobraćaj”, pojasnio je Bešović.
Načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa mr Ljuban Tmušić iskazao je zadovoljstvo povodom realizacije ovog projekta, te naveo da je isti finansirala EU, u iznosu od cca 450.000 eura.
“Na izradi “Procjena rizika od katastrofa Crne Gore” učestvovale su 94 osobe iz Crne Gore – dakle domaći eksperti, a među njima je bilo najviše državnih službenika, kako iz Ministarstva unutrašnjih poslova, tako i iz drugih državnih organa i ministarstava, a učestvovali su i predstavnici NVO sektora i akademske zajednice”, kazao je Tmušić.
Dokument sadrži 51 scenario za pojedinačne rizike poput zemljotresa, poplava, odrona, požara itd, kao i osam scenarija za multi-rizike, i 53 mape rizika.
“Stručna i laička javnost je bila vrlo zainteresovana za izradu ovog dokumenta. Imali smo mnogo skupova i sastanaka, analizirali smo i pokušali da iskoristimo sve različite materijale i dokumente sa kojima su institucije u našoj državi raspolagale. Veliki značaj ovog dokumenta je što sada na jednom mjestu imamo sažeto sve ono što smo ranije imali u različitim institucijama”, istakao je Tmušić navodeći da im predstoji predstavljanje ovog dokumenta jednom dijelu stručne javnosti, kao i laičkoj, kako bi se podigao nivo svijesti o djelovanju u slučaju katastrofe.
Poručuje da je upravo to suština ovog dokumenta.
GIS ekspert Biljana Medenica navela je da je “Procjena rizika od katastrofa” obuhvatila devet hazarda, i dodatno multi-hazarde.
“Ispred tima za mapiranje, moram priznati da je bio veliki izazov mapirati sve scenarije, zato što je naš zadatak bio da na mapama prikažemo najvjerovatnije neželjene događaje, kao i najkatastrofalnije događaje koji mogu da zadese Crnu Goru. Ključni problem je bio nedostatak prostornih podataka, a to smo nadomjestili time što smo od eksperata dobili jako kvalitetne i konkretne rezultate. Uradili smo 53 mape hazarda i rizika. Podloge na mapama su ortofoto-snimci i topografske karte”, kazala je Medenica.
Kako je dodala, rezultat rada nisu samo 53 mape, već i set prostornih podataka koji su rađeni u geografskom informacionom sistemu.
“On se može koristiti u raznim institucijama, mogu ga koristiti eksperti, a može se upotrijebiti i tokom izrade prostorno-planske dokumentacije”, zaključila je Medenica.

Provjerite slična mjesta

Crna Gora u strahu od tužbe ruskog oligarha: Zaplijenili jahtu vrijednu 120 miliona eura, koja propada u Tivtu jer niko o njoj ne vodi računa

Da Crna Gora može biti u ozbiljnom problemu zbog zamrzavanja ruske imovine, najbolje ilustruje primjer …