Udarne vijesti

Lijep gest CEDIS-a

Osnovna škola „Mihailo Žugić“ iz Odžaka, finalizuje projekat „Školsko dvorište kao učionica na otvorenom“, čiju je realizaciju omogućio Crnogorski elektrodistributivni sistem u okviru konkursa “Energija podvučeno zelenom”.
Od mnoštva dobrih projekata, u veoma jakoj konkurnciji, učionica na otvorenom OŠ “Mihailo Žugić” zavrijedila je pažnju, pa su opredijeljena novčana sredstva za realizaciju.

Zahvaljujemo CEDIS-u na odabiru ovog projekta i pruženoj mogućnosti da zamišljeno sprovedemo u djelo. Važno je da realizujemo projekat kako bismo, do kraja, na djelu i primjeru, pokazali učenicima i lokalnoj zajednici, da smo riješeni mijenjati sve ružne i neekološke navike i ponašanja i stremiti ka zdravoj životnoj sredini i ekološkom načinu razmišljanja – kaže Matije Zorić, učitelj u školi i koordinator projekta.

Zorić dodaje da će uređenjem toga prostora, postavljanjem hladika sa klupama i stolom, unaprijediti i kvalitet nastave. Njihova želja je da djeca imaju mogućnosti održavanja nastave na otvorenom.

Konkreno, nastava na otvorenom se održava, ali skoro isključivo iz fizičkog vaspitanja. Broj učenika se, nažalost, značajno smanjio pa će pomenuti hladik i klupe biti dovoljni za realizaciju časa u školi u Odžaku. U neposrednoj blizini ćemo postaviti info tablu. Drugu info tablu bi postavili u dvorištu škole u Borovici. Posude za odlaganje otpada bi imale svrhu za edukaciju o selektivnom odlaganjau otpada. Težimo da budemo eko škola u punom smislu te riječi i dobijemo Zelenu zastavu, naglašava Zorić.

U školi je, do sada, uspješno sprovedeno i niz aktivnosti iz Akcionog plana za 2021/2022. Sve je usmjereno na edukaciju, zaštitu životne sredine i promijenu loših navika. Edukacijom djece i na ličnom primjeru, kako kažu u školi, utiču na roditelje i lokalnu zajednicu da misle na ekološki prihvatljiv način.

Radimo na tome i da djeca iz naselja koja gravitiraju našoj školi, ne odlaze u gradske škole. Jedan od načina je kvalitetan rad Odbora eko škole, podizanje kvaliteta nastave, poboljšanje uslova za održavanja nastave, aktivne metode nastave i učenja, učešće u međunarodnim projektima, saradnja sa roditeljima i lokalnom zajednicom. Činimo sve da bude što manje argumenata za odlazak djece odavde u gradske škole, objašnjava Zorić.

Projekat će obuhvatiti sve učenike i nastavnike škole. Direktna ciljna grupa je 100 učesnika. Indirektna ciljna grupa je lokalna zajednica iz naselja Odžak i Borovica, a to je još 100 ljudi, uključujući roditelje učenika.

Učesnike u projektu dijelom ćemo sami birati, a dijelom će biti samostalna odluka učesnika u kojoj aktivnosti žele da učestvuju. Obećavajuće je to što učenici imaju želju da učestvuju u aktivnostima a nekada su i sami pokretači. Nastavnici su podrška, oslonac a među roditeljima imamo uspješnih stolara što nam je značajno za izradu i postavljanje „učionice“ i izradu i postavljanje info table, zaključuje Zorić.

Podsjećanja radi, Crnogorski elektrodistributivni sistem u saradnji sa Zavodom za školstvo Crne Gore koji sprovodi Međunarodni program “Eko-škole”, raspisao je 20. septembra konkurs za projekat iz oblasti zaštite životne sredine “Energija podvučeno zelenom”. U projektu su mogle učestvovati obrazovno–vaspitne ustanove koje implementiraju Međunarodni program “Eko škole”, odnosno koje su nosioci međunarodnog priznanja “Zelena zastava”, kao i ustanove koje su se prijavile za pilotiranje programa.

U godini kada se obilježava 30 godina od donošenja Deklaracije o proglašenju Crne Gore za ekološku državu, projektom “Energija podvučeno zelenom”, CEDIS želi da pruži podršku tom opredjeljenju. Kao odgovorna kompanija, CEDIS nastoji da strategiju zaštite životne sredine, koja je jedan od najvećih izazova današnjice, uključi u proces poslovnog planiranja kako bi upravljanje uticajima na okolinu bilo sastavni dio poslovanja Kompanije.
Projekatom “Energija podvučeno zelenom” želi se uticati na svijest učenika, nastavnika i zajednice o značaju životne sredine. Kroz realizaciju projekata obrazovno-vaspitne ustanove omogućavaju učenicima da se uključe u rješavanje problema i daju doprinos poboljšanju životne sredine na nivou na kojem mogu da se vide opipljivi rezultati.
Partneri na Projektu „Energija podvučeno zelenom” su Udruženje za ekološki konsalting u Crnoj Gori (ECOM) i Fondacije za obrazovanje o životnoj sredini (FEE) koji sa Zavodom za školstvo realizuju Program „Eko škole“ u Crnoj Gori.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Auto-putem do sada prošlo više od 320 hiljada vozila

Novom dionicom auto-puta, za prvih 18 dana avgusta, prošlo je 209.415 vozila, dok ukupan promet …