Važno saopštenje Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj drugoj sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, donijela Uredbu o organizaciji i načinu rada državne uprave. Uredbom je utvrđena nova organizacija organa državne uprave, sa 18 ministarstava i 24 organa uprave. Naime, dio ministarstava nastavlja da radi pod dosadašnjim nazivom, dok jedan broj ministarstava nastavlja da radi pod izmijenjim nazivom, i u djelokrugu koji je utvrđen ovom Uredbom. Takođe, utvrđeno je da najveći broj organa uprave nastavlja da radi pod dosadašnjim nazivom i u djelokrugu koji je utvrđen ovom Uredbom.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja kojom se rok važenja aktuelnih mjera produžava do 19. maja.

Vlada je usvojila Informaciju o Memorandumu o razumijevanju o saradnji između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Republike Jermenije i prihvatila tekst Memoranduma. Ovim dokumentom predviđa se intenziviranje dijaloga dvaju resora vanjskih poslova, prevashodno putem mehanizma političkih konsultacija, s ciljem razmatranja svih aspekata bilateralnih odnosa i razmjene mišljenja o modalitetima daljeg razvoja saradnje i međunarodnim pitanjima od obostranog interesa.

Usvojena je Izmjena Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-2384/2, od 27. aprila 2022. godine, sa sjednice od 20. aprila 2022. godine. S obzirom na to da je izabrana nova Vlada, izmjenom se ovlašćuje ambasadorka Božidarka Krunić, stalna predstavnica Crne Gore pri Savjetu Evrope, da u ime Vlade potpiše Drugi dodatni protokol uz Konvenciju o računarskom kriminalu o unapređenoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza.

U skladu sa odredbama Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost, Vlada je razriješila dužnosti direktora Agencije Dejana Vukšića. Za v. d. direktora Agencije imenovan je dr Savo Kentera.

Vlada je, u skladu sa odredbama Zakona o osnovama obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore, donijela Rješenje o imenovanju Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Na čelu Vijeća je predsjednik Vlade dr Dritan Abazović, dok je njegov zamjenik potpredsjednik Vlade i ministar odbrane mr Raško Konjević. Sastav Vijeća čine i: ministri pravde Marko Kovač, unutrašnjih poslova Filip Adžić, finansija mr Aleksandar Damjanović, vanjskih poslova mr Ranko Krivokapić, v.d. direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost dr Savo Kentera, te predsjednik i zamjenik predsjednika Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Milan Knežević i Mevludin Nuhodžić.

Vlada je usvojila mišljenja kojima se prihvataju:
· Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti koji su Skupštini podnijeli poslanici mr Raško Konjević i dr Draginja Vuksanović Stanković,
· Amandman poslanika Ivana Brajovića, dr Damira Šehovića i mr Borisa Mugoše na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama i
· Amandmani (dva) poslanika Dejana Đurovića, na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama.

Vlada je dala negativna mišljenja na:
· Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, koji su Skupštini Crne Gore podnijeli poslanici: Ivan Brajović, dr Damir Šehović i mr Boris Mugoša, uz obrazloženje da je prethodna Vlada u Skupštinsku proceduru uputila Predlog zakona u identičnom tekstu,
· Amandmane (dva) poslanika Miloša Konatara na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama i
· Amandmane (tri) poslanice dr Draginje Vuksanović Stanković na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama.

Provjerite slična mjesta

Unija slobodnih sindikata pozvala Vladu da hitno snizi akcize na gorivo

Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) pozvala je Vladu Crne Gore da, ne čekajući novo …