Udarne vijesti

Nekome minimalac od 55 eura, a nekome dva leks specijalisa

Utri decenije tranzicije ugašena su brojna državna preduzeća, čiji radnici su uglavnom ostajali bez posla sa nepovezanim stažom i dugom za plate, a u najboljem slučaju dobijali su mizerne otpremnine i najmanje penzije.

Ali ne svi. Zbog isplate otpremnina i prijevremenog penzionisanja radnika Kombinata aluminijuma (KAP) tri puta je mijenjan Zakon o PIO i donesena su dva leks specijalisa. Prvenstveno zato da im se ne bi obračunavalo mjesečno umanjenje radi prijevremenog odlaska u penziju od 0,35 odsto, koje važi za ostale građane. Osim toga, jedino su radnicima KAP-a isplaćene otpremnine iz budžeta i to – tri puta! Za njih je rađen tzv. socijalni program prije prodaje KAP-a ruskom oligarhu Olegu Deripaski 2005. godine, potom nakon odlaska Deripaske i ulaska KAP-a u stečaj i sada, nakon što je posljednji kupac Veselin Pejović zatvorio elektrolizu jer je EPCG odbila da ispoštuje trogodišnji ugovor za kupovinu struje. Dva puta im je povezivan staž na pune kompanijske plate i beneficije, a treći put na minimalac od 450 eura. Uz to, ondašnja i donedavna parlamentarna većina su izglasali zakone po kojima su radnicima te fabrike trebale biti isplaćene otpremnine od 12.000 eura. Prvi takav zakon, koji se odnosio na 450 radnika KAP-a, oborio je Ustavni sud zbog diskriminacije, a drugi je još na snazi i proširen je za 850 radnika metalsko-rudarskog kompleksa.

Koordinator pravnih kancelarija za zaštitu prava radnika pri Savezu sindikata (SSCG) Goran Ćulafić navodi da su Termoplast Gusinje, HTP ,,Plavsko jezero“, Titeks, Ciglana Rudeš, Polimka Berane, Primorka Bar, Pobjeda a.d. … samo neka od crnogorskih preduzeća čiji su radnici ostali ,,kratkih rukava“.

Privatizacijom nijesu dobili ništa, međutim radnicima KAP-a dijeljeno je ,,šakom i kapom“. Kunemo se u socijalnu pravdu, a zemlja smo socijalne nepravde – kazao je Ćulafić Pobjedi.

Upravo će, kako je istakao, radnici ovih preduzeća postati penzioneri sa najmanjim penzijama, odnosno socijalni slučajevi, dok će penzioneri KAP-a imati visoka primanja jer zakon nije primjenjivan isto za sve.

Za Polimku se i dan-danas vodi proces pred Privrednim sudom. A šta je sa fabrikom ribe Ribarstvo Rijeka Crnojevića? Za koliko je prodata i šta su dobili zaposleni? Minimalne zarade i minimalne penzije – kaže Ćulafić i ističe da je država tražila da se svim stečajcima iz propalih državnih preduzeća radni staž poveže na minimalac od 55 eura i da im se i dug za zarade isplaćuje sa tom osnovicom.

Pobjeda