Ministarstvo ekonomskog razvoja nagradilo najbolje ideje za održivi regionalni razvoj Crne Gore


Politika regionalnog razvoja Crne Gore zakonski i strateški uobličena je još 2011. godine, ali socio-ekonomski indikatori jasno ukazuju na postojanje velikih razlika u razvijenosti jedinica lokalne samouprave i regiona, zasnovanog na konkurentnosti, inovativnosti i novom zapošljavanju. U cilju intenziviranja aktivnosti koje mogu doprinijeti ravnomjernom regionalnom razvoju, Ministarstvo ekonomskog razvoja je početkom marta raspisalo nagradni konkurs “Nove ideje za održivi regionalni razvoja Crne Gore”, a na osnovu utvrđenih kriterijuma nagrađena su tri najbolja rada.
Od učesnika konkursa se očekivalo da kroz analizu primarnih i sekundarnih izvora, kao i kroz analizu najbolje uporedne prakse predlože i obrade jednu ili više reformskih mjera kojima se prevazilazi neki od izazova na polju regionalnog razvoja u Crnoj Gori. Cilj konkursa je bio da se mladi talentovani ljudi uključe u kreiranje javnih politika koje mogu doprinijeti ravnomjernom razvoju svih jedinica lokalne samouprave, sa fokusom na osmišljavanje mehanizma podrške koji bi uticali na ubrzanje dinamike razvoja.
Na konkurs su pristigle 33 prijave, a kao najbolji ocijenjen je rad Stevana Đurića, studenta treće godine osnovnih studija Ekonomskog fakulteta UCG. Drugu nagradu na konkursu dobio je Stefan Aleksić, student doktorskih studija na Univerzitetu Mediteran i treću Nemanja Popović koji je na master studijama Ekonomskog fakulteta UCG.
Komisija koju je formiralo Ministarstvo ekonomskog razvoja odabrala je tri najbolja eseja koja su nagrađena sa 1.500, 1.000 i 500 eura.
Ministarstvo ekonomskog razvoja se zahvaljuje svim učesnicima konkursa koji su na ovaj način dali izuzetan značaj u kreiranju javnih politika koje doprinose napretku Crne Gore.

Provjerite slična mjesta

Đurović: Sudije Ustavnog suda biraćemo prije lokalnih izbora

Predjednica Skupštine Danijela Đurović kazala je da je parlament danas pokazao da funkcioniše. “Vezano za …