Begović podnio ostavku

“Imajući u vidu da je 28. aprila, 2022. godine, izabrana 43. Vlada Crne Gore, podnosim ostavku na poziciju v.d. direktora Uprave za sport i mlade. Ostavka će stupiti na snagu prvog narednog radnog dana”, poručio je Marko Begović.

Kako je kazao, Uprava za sport i mlade ostaje jedini organ državne uprave u kojem su sve preporuke iz Izvještaja o napretku Evropske komisije sprovedene, a posebno onaj korpus koji se tiče reforme javne uprave i primjene principa dobre uprave.

“Klijentelizam i negativna selekcija koje su svojstvene partitokratskim sistemima su suzbijene, pa tako ne da nije bilo novog zapošljavanja, već je aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji predviđeno 40% manje izvršilaca zaokružujući na taj način proces optimizacije i racionalizacije ovog javnopravnog organa. S prethodnim u vezi, stvorene su neophodne institucionalne i materijalno-tehničke pretpostavke za dva važna procesa – profesionalizacija i digitalizacija javnopravnog organa i povezanihusluga. Prednje predstavlja suštinski iskorak kako bi se odnos sistema javne uprave preoblikovao sa birokratskog i zatvorenog ka servisno orijentisanom modelu funkcionisanja. Ne smije se zaboraviti da javna uprave postoji zbog građana, a ne u službi pojedinačnih ili partijskih interesa. Sa kadrovima na pozicijama odlučivanja koji su stasavali u zarobljenim institucijama, kojima je partijsko djelovanje jedini svjetonazor i moralna vertikala nije moguće demokratizovati crnogorsko društvo”, saopštio je Begović.

Korupcija i zloupotreba novčanih sredstava poreskih obveznika, kako je kazao, koje mori i drži naše društvo u blatu, veoma su bili raspostranjeni u sportu.

“Odlučnim mjerama i radnjama u okviru nadležnosti kroz ovaj javnopravni organ bitno su zaustavljene ove negativne pojave i podnijet je jedan dio krivičnih prijava, koje dostavljam u prilogu. Takođe, u završnoj fazi su i ostale prijave koje će pokazati kako funkcioniše koruptivni sistem spojenih sudova, tj. kako partijsko djelovanje lako prelazi u organizovani kriminal”, navodi Begović.

Provjerite slična mjesta

Milošević pušten nakon saslušanja

Direktor Uprave prihoda i carina, Rade Milošević pušten je nakon saslušanja u akciji Specijalnog policijskog …