Udarne vijesti

Tužilaštvo da preispita rad Vesne Bratić i njenih saradnika

Centar za građansko obrazovanje pozvao je tužilaštvo da preispita rad ministarke prosvjete, nauke kulture i sporta Vesne Bratić i njenih saradnika.

U CGO-u kažu da izjave Bojane Ćirović, Zaštitnice imovinsko-pravnih interesa, još jednom potvrđuju ono na šta je su oni već duže vrijeme ukazivali.

“Upozoravajući kako samovolja resorne ministarke Vesne Bratić u razrješenju i imenovanju direktora može uzrokovati velike materijalne gubitke po državu. Cijeneći nimalo zahvalnu poziciju Zaštitnice imovinsko-pravnih interesa u odbrani onoga što je od samog početka obilovalo nezakonitostima i predstavljalo izraz političkih namjera, CGO pozdravlja ove izjave i poziva Tužilaštvo da ispita da li ima elemenata krivične odgovornosti u radu Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta”, poruču