Udarne vijesti

Srzentić najavila nove digitalne usluge

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija (MJUDDM) sarađivaće, u cilju definisanja jasne mape puta budućeg razvoja digitalnog eko-sistema u Crnoj Gori, sa estonskom Akademijom za e-upravu eGA (e-Governance Academy), čiji eksperti uspješno pomažu javnom sektoru u planiranju i implementaciji politike e-uprave i digitalne transformacije realizujući projekte širom svijeta.

“Izgradnja snažne, digitalne javne administracije usmjerene na korisnike prvi je i najvažniji temelj svakog digitalnog razvoja”
To je saopštila saopštila ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija, Tamara Srzentić, nakon sastanka sa liderima estonske Akademije za e-upravu, Heikom Vainsalu, direktorom za tehnologiju i Uunom Vallnerom, ekspertom za interoperabilnost.

„Izgradnja snažne, digitalne javne administracije usmjerene na korisnike prvi je i najvažniji temelj svakog digitalnog razvoja, uključujući i uspostavljanje i uspješno upravljanje cjelokupnim digitalnim ekosistemom javne uprave što podrazumijeva nadogradnju postojećih i razvoj kompleksnih sofverskih sistema i platformi kako bi se omogućio brz i efikasan odgovor na potrebe građana/privrede pri pružanju javnih e-usluga“, istakla je Srzentić.

Podsjetila je da je eGa uspješne projekte saradnje realizovala i sa velikim brojem zemalja EU, uključujući Austriju, Belgiju, Farska ostrva (Danska), Finsku, Nemačku, Grčku i Holandiju.

Iz Ministarstva su kazali da je saradnja sa eGa ovog puta omogućena zahvaljujući projektu „E-usluge i digitalna infrastruktura kao mjera odgovora na COVID-19” finansiranom od strane DEU, koji MJUDDM sprovodi u saradnji sa UNDP u cilju podrške razvoja digitalne javne uprave, elektronskih portala i platformi , te razvoja e-usluga najveće složenosti kako za građane tako i za privredu na centralnom i na lokalnom nivou.

U prethodnom periodu MJUDDM je uspješno sarađivalo sa eGA prilikom izrade izvještaja o digitalnoj zrelosti Crne Gore (Digital maturity report) čiji su nalazi i preporuke dali neke od glavnih smjernica u izradi Strategije digitalne transformacije 2022-2026.

Osim definisanja mape puta razvoja digitalnog eko-sistema na bazi analize svih postojećih rješenja naročito sistema elektronskog plaćanja, elektronske autentifikacije i identifikacije, sistema za razmjenu podataka i interoperabilnost, vodeći se najsavremenijim i najodrživijim dostupnim tehnološkim rješenjima, najvažniji očekivani rezultati ove saradnje su: smjernice i načini na koje se trenutni ekosistem digitalnog upravljanja može koristiti, nadograditi, poboljšati da odgovori na crnogorski kontekst i digitalnu zrelost, sa potpuno opisanim tehničkim specifikacijama za razvoj i nadogradnju gore navedenih sistema”, naveli su iz Ministarstva.

Kako se dodaje, najvažniji očekivani rezultati ove saradnje su i predlog najbolje moguće arhitekture postavljanja postavljanja ekosistema digitalnog upravljanja s obzirom na moderne tehnološke platforme i procese i predlog detaljne specifikacije za razvoj i implementaciju GSB platforme i modernog portala eUprava, na bazi najboljih međunarodnih praksi.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Pogledajte predlog za rekonstrukciju Vlade

Građanski pokret URA objavio je predlog za rekonstrukciju 43. Vlade Crne Gore. Cijeneći politicki moment …