Udarne vijesti
spajic

Spajićev resor: Članovi Odbora direktora ne mogu biti na partijskim funkcijama

Vlada će, nakon dodatnih konsultacija MFSS-a sa ministarstvima, odlučivati o kriterijumima za bolji učinak u većinski državnim preduzećima

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (MFSS), u saradnji sa kompanijom Montenegro Works (MW), dostavilo je Vladi Crne Gore na upoznavanje informaciju o preporukama za poboljšanje učinka odbora direktora preduzeća u većinskom vlasništvu države kroz jasne kriterijume za članstvo.

Ključni kriterijumi se odnose na minimum nivoa kvalifikacija obrazovanja, godine radnog iskustva u djelatnosti društva ili u drugim djelatnostima, kao i to da član odbora direktora u privrednim društvima u većinskom vlasništvu države ne može obavljati funkciju u političkoj partiji.

Vlada se danas upoznala sa informacijom i usvojila zaključak koji se zadužuje MFSS da intenzivira aktivnosti i obavi dodatne konsultacije sa ministarstvima ekonomskog razvoja, kapitalnih investicija te javne uprave, digitalnog društva i medija u vezi sa predloženim kriterijumima za izbor kvalifikivanih članova odbora direktora u privrednim društvima u većinskom vlasništvu države.
Potom će Vladi Crne Gore biti dostavljen konačan predlog na usvajanje.

Kompanija MW, čiji je osnivač Vlada Crne Gore, ne propisuje kriterijume, već je o tome izradila informaciju u saradnji sa MFSS-om, a o preporukama za kriterijume odlučuje Vlada. Prema tome, nema prepreka da se procedura nastavi i obave dalje konsultacije u pravcu rješavanja jednog od najznačajnijih pitanja za većinski državna preduzeća.

Informacija je urađena na osnovu preporuka relevantnih međunarodnih institucija i najbolje evropske prakse.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Auto-putem do sada prošlo više od 320 hiljada vozila

Novom dionicom auto-puta, za prvih 18 dana avgusta, prošlo je 209.415 vozila, dok ukupan promet …