Udarne vijesti

Pojačana tražnja za kreditima, da li su pooštreni uslovi

Uslovi kreditiranja stanovništva i privrede nijesu pooštreni i pored pogoršanja makroekonomskog okruženja u državi, dok je potražnja za kreditima pojačana, saopšteno je Pobjedi iz tri najveće banke u Crnoj Gori.

Tragom žalbi više građana koji su se obratili našoj redakciji tvrdeći da je sve teže dobiti pozajmicu u domaćim bankama, Pobjeda je pitala CKB, NLB i Erste banku jesu li mijenjali kreditnu politiku od početka pojave korona virusa do danas, te usljed rasta inflacije i opadanja životnog standarda.

U najvećoj banci na tržištu kažu da je zahtjev svakog klijenta predmet zasebne procjene koja uključuje sagledavanje rizičnosti ukupnih kriterijuma i uslova za odobrenje, ali da nijesu korigovali uslove kreditiranja fizičkih i pravnih lica.

U proteklom periodu, standardno velika potražnja za kreditima CKB-a je dodatno pojačana i očekujemo da se taj trend nastavi. Kada je riječ o kreditiranju pravnih lica, u okolnostima pandemije, neke privredne grane su bile predmet povećane pažnje prilikom procesa odobravanja kredita, a banka je radila opsežniju analizu uticaja krize na našu ekonomiju, pojedinačne industrije i klijente – naveli su iz CKB. Iz ove banke su naveli i da su sproveli mjere i preporuke CBCG koje su ublažile negativne posljedice pandemije.

Ono što je posebno važno je da smo klijentima koji su imali održive i uspješne poslovne modele, a bili su direktno izloženi uticaju krize, pružili priliku da obaveze restrukturiraju na način koji im omogućava upravljanje krizom. Na taj način, oni su spremnije dočekali normalizaciju poslovanja i funkcionisanja, te većina njih sada bilježi značajne poslovne rezultate – ističu u CKB.

UBLAŽILI NEKE KRITERIJUME
U NLB-u koja je nakon prošlogodišnjeg preuzimanja Komercijalne banke zauzela drugu poziciju u sistemu po bilansnoj aktivi, tvrde da nijesu pooštrili kreditnu politiku jer su bili svjesni uloge koju imaju kao sistemska banka u Crnoj Gori.