Udarne vijesti

Gradska bolnica i hitna pomoć u kasarni u Maslinama

Završene su izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana Podgorice i ovaj dokument je u formi nacrta upućen Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. U izmijenjenom dokumentu, kako je za „Dan“ saopštila arhitekta Aleksandra Tošić Jokić, obrađivač plana, obrađene su 26 lokacija. Među njima su novo groblje na Ćemovskom polju koje se trenutno gradi mimo DUP-a i PUP-a, zgrade gradske bolnice i hitne pomoći su planirane na prostoru kasarne u naselju Masline, a na Starom aerodromu osnovna i srednja škola na Starom aerodromu.

Krovni planski dokument za Podgoricu sa rokom važenja do 2025. godine usvojen je u februaru 2014.godine i tada je recimo, gradska bolnica ucrtana u kasarnu da bi izmjenama 2018. godine kasarni vraćena izvorna namjena. Po sadašnjim izmjenama vraća se prvobitno rješenje.

–Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo odbrane i Ministarstvo zdravstva su se javili sa zahtjevima za lokacije kako bi se neki projekti završili na vrijeme. Od Ministarstva zdravlja smo dobili zahtjev da se definiše lokacija gradske bolnice i nove zgrade hitne pomoći. Mi smo dali lokaciju u okviru kasarne „Marko Miljanov“ u Maslinama pa će se kroz javnu raspravu potvrditi da li je ona najidealnija ili ćemo tražiti neko drugo rješenje. To je samo dio kasarne koji ne koristi vojska,a sa planerskog aspekta poželjno je da zdravstveni objekti budu blizu jedan drugom – saopštila je Tošić Jokić.

Prvo posađeno smilje, pa prenamjena zemljišta u blizini aerodroma

Aleksandra Tošić Jokić poručuje da su u Vukovcima nacrtali multifunkcionalni objekat u kojem će biti dok zdravlja i pošta.

– U dokumentu se našla i sportsko-rekreativna zona Beglaci. Kod Aerodroma u Golubovcima će biti prenamjena prostora iz industrije u poljoprivredu jer je tu zasađeno smilje – navodi Tošić Jokić.

Tošić Jokić objašnjava i lokaciju novog groblja.

–Ta lokacija je infrastrukturno opremljena. Bila je definisana kao industrijska zona, a sada je groblje. Prostor nije opterećen imovinskim-odnosima. To je jedan od bitnih objekata – navodi obrađivač plana.

Ana Tošić Jokić objašnjava da su za više lokacija izvršili prenamjenu prostora.

– Imate planiranu osnovnu, srednju školu, vrtić i dom zdravlja na Starom aerodromu, na lokaciji gdje su sportski tereni. Zatim i osnovnu školu na Zabjelu – navodi obrađivač plana.