Udarne vijesti

Nova urgencija Srbiji za izručenje Marovića

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava ponovo je uputilo urgenciju Ministarstvu pravde Srbije u vezi molbe za izručenje Svetozara Marovića.

U saopštenju navode kako je presedan da se zahtjev za izručenje ponavlja u periodu kraćem od pola godine, posebno imajući u vidu da je molba sa urgencijama, kako su istakli, “više puta obnavljana” i da nije dobijen odgovor, “što posebno čudi jer međunarodna saradnja u krivičnim stvarima sa Republikom Srbijom se u ostalim predmetima odvija u duhu kvalitetne, pravovremene i efikasne saradnje”.

“Meritum ekstradicije predstavlja sui generis međunarodno-pravni institut, nastao kao rezultat dugotrajnog razvoja država posvećenih pravnim principima i borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, kao i postepenim odricanjem dijela svog suvereniteta te upliv bilo kog eksternog uticaja reflektuje se ozbiljnim narušavanjem međunarodnog kredibiliteta i respektabilnosti u bilateralnim i multilateralnim odnosima bilo zamoljene, bilo države molilje u kontekstu međunarodne saradnje u krivičnim stvarima”, kazali su iz ovog resora.

“Imajući u vidu da je u ranijim odgovorima država dala garancije da će Svetozaru Maroviću biti obezbijeđeno adekvatno liječenje i da načelo specijalnosti decidno propisuje da izručeno lice ne može biti krivično gonjeno, podvrgnuto izvršenju kazne ili bilo kojoj drugoj mjeri ograničenja slobode za bilo koje krivično djelo izvršeno prije izručenja, a koje nije predmet izručenja, oglušavanje o navedenim zahtjevima onemogućava punu primjenu Evropske konvencije o ekstradiciji i Bilateralnog ugovora između Crne Gore i Republike Srbije o izručenju”, saopšteno je iz ministarstva.

Potreba zaštite javnog interesa, vladavine prava i međunarodnog prava, kako navode, podržava odluka Ministarstava finansija i vanjskih poslova SAD koji su uveli ekonomske sankcije Svetozaru Maroviću označenog kao aktera koji ugrožava regionalnu stabilnost kroz korupciju, kriminalne aktivnosti i destabilizaciju.

“Bilateralna saradnja u borbi protiv organizovanog kriminala, visoke korupcije i svih oblika kriminaliteta jedan je od ključnih prioriteta na agendi rada Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava. U pravcu kontinuirane saradnje sa sistemom judikature Republike Srbije, vjerujemo da će se predmet dugogodišnje molbe i više upućenih urgencija razmotriti i na osnovu ratifikovanih akata na temelju bona fide i međuanrodno-pravnih principa kao i u dosadašnoj saradnji efikasno reagovati”, istakli su iz resora pravde.

RTCG

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Pogledajte predlog za rekonstrukciju Vlade

Građanski pokret URA objavio je predlog za rekonstrukciju 43. Vlade Crne Gore. Cijeneći politicki moment …