Važno saopštenje Vlade

Vlada Crne Gore je 8. aprila održala 65. sjednicu kojom je predsjedavao potpredsjednik dr Dritan Abazović.

U postupku verifikacije Zapisnika sa 64. sjednice zaključeno je da je Vlada donijela Odluku o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje uvođenja i primjene međunarodnih mjera povodom krize u Ukrajini. Odlukom se propisuje da je zadatak Koordinacionog tijela da prati uvođenje i primjenu međunarodnih mjera od strane Savjeta Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija čiji je Crna Gora član ili čijim se izjavama pridružuje, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetima povodom ratnih dešavanja u Ukrajini.

Kako bi se Crna Gora, kao zemlja kandidat za članstvo u EU, u potpunosti uskladila sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom i pridružila odlukama Savjeta EU, Vlada je donijela:

· Odluku o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukom Savjeta Evropske unije 2022/266/ZVBP od 23. februara 2022. godine, kao odgovor na priznavanje područja ukrajinskih regija Donjecka i Luganjska koje nijesu pod kontrolom Vlade Ukrajine i na naredbu ruskim snagama da stupe na ta područja.

· Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine;

· Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizuje situacija u Ukrajini.

U diskusiji je naglašeno da Savjet EU periodično vrši reviziju odluka koje se odnose na uvođenje restriktivnih mjera, posebno u dijelu vremenskog roka njihove primjene, kao i lica i entiteta koji su njima obuhvaćeni, pa je donošenje ovih propisa neophodno kako bi se Crna Gora pridružila mjerama Savjeta EU i inkorporirala ih u nacionalni pravni sistem.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju. Predloženim izmjenama se jasnije definišu prava, obaveze i odgovornosti pravnih i fizičkih lica koja proizvode i iznose na tržište maslinovo ulje, postiže se efikasniji rad poljoprivredne inspekcije i sprovođenje kaznenih odredbi koje se odnose na stavljanje maslinovog ulja na tržište, kao i kaznene odredbe koje se odnose na nedozvoljeno krčenje maslinjaka i izgradnju u njima. Ocijenjeno je da će se primjenom strožijih kaznenih odredbi i kontrolama proizvoda obezbijediti da na tržišu bude prisutno samo maslinovo ulje koje je prije stavljanja u promet ocijenjeno u skladu sa standardima, a potrošači će imati vjerodostojnu informaciju o tome kakav proizvod kupuju.

Donijet je Djelimični kadrovski plan organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore za 2022. godinu.

Vlada je usvojila Šesnaesti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period jul-decembar 2021, kao i Trideset drugi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period oktobar-decembar 2021.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada, kako bi se omogućio osnov za finansiranje sva tri nivoa koordinacije pregovora, shodno propisanom modelu. Imajući u vidu da je Vlada članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji odredila kao najvažniji vanjskopolitički cilj, te da je pitanje dodatnog stimulansa putem finansijske nadoknade za učesnike i nosioce procesa pregovora od posebnog značaja za dinamiku ostvarivanja tog cilja, a uvažavajući obim i zahtjevnost njihovih obaveza, kao i važnost uključenosti predstavnika civilnog sektora sa ekspertskog nivoa, izmjenama je propisano da se pravo na mjesečnu naknadu odnosi ne samo na Pregovaračku grupu, predsjednika i sekretare radnih grupa, već na sva tri važna pregovaračka nivoa – radne grupe za pregovore, Komisiju za evropske integracije i Pregovaračku grupu, kako na nivou predstavnika javne uprave, tako i članova iz civilnog sektora.

U tom kontekstu, Vlada je donijela odluke o izmjenama i dopunama odluka o obrazovanju radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblasti pravne tekovine Evropske unije koje se odnose na pregovaračka poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, kako bi se izbjeglo dvostruko normirane naknada za rad šefovima, zamjenicima šefova i članovima ovih radnih grupa.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika.

Provjerite slična mjesta

EU sprema novi paket sankcija za Rusiju nakon ilegalnih referenduma u Ukrajini

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je predložila nove paket sankcija Rusiji uključujući daljnja …